Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak ve Sigorta 337 0

Kapıcıya Ödenen Kıdem Tazminatında Bilinmesi Gerekenler

Paylaş:

Kıdem tazminatına hak kazanılması için, İş Kanunu’na tabi olarak çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatının hak edilebilmesi için öncelikle;

1- Kapıcının sağlık sebepleri veya zorunlu sebeplerle işine son verilmiş olunması;

2- Ahlak veya iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri veyahut zorunlu sebeplerden biri nedeniyle işten ayrılması;

3- Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılması;

4- Yaşlılık, emeklilik veya malûllük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla iş yerinden ayrılması ve ölümü, gerekmektedir.

Genel kurallar böyle olmakla birlikte, bunlarla da sınırlı olmadığı ifade edilmelidir. Haklı bir sebebe dayandığı sürece kapıcı (site/apartman görevlisi), kıdem tazminatına her zaman hak kazanır. En az 1 yıllık çalışmanın şart olunduğu kıdem tazminatına hak kazanılması durumunda, öncelikle kıdem tazminatı için “temel hizmet süresi” nin hesaplanması gerekiyor.

Kıdem tazminatının başlangıcı, işçinin fiilen işe başladığı tarihtir. Hizmet sözleşmesi’nin sona erdiği tarih, kıdem süresinin de sonu olacaktır. Kıdem tazminatının istenebilmesinin bir koşulu da hizmet sözleşmesinin yasada belirtilmiş biçimde sona ermesidir.

Yani bildirimsiz fesih, bildirimli fesih, işçinin tutuklanma durumu, ödevli askerlik, hizmet sözleşmesinin askıda bulunduğu süre içinde yapılan fesih, iş yerinin kapatılma durumu, mevsimlik işlerde mevsimin bitimi ve ölüm gibi durumların gerçekleşmesi kıdemin bitim tarihini oluşturacaktır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında temel alınacak ücret, geniş anlamda ücrettir.

Geniş anlamdaki ücret, dar anlamdaki ücrete ek kalemlerden oluşur. Örneğin, devamlı surette sağlanan gıda yardımları, yakacak yardımları, aile ve çocuk yardımları, konut yardımları vb. menfaatler de kıdem tazminatının hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, söz konusu çıkarlar geçici değil sürekli bir nitelik taşımalıdır. Örneğin; yemek yardımı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, aile yardımı, taşıt yardımı gibi.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin son ücreti göz önünde bulundurulur. Ücretin brüt tutarı dikkate alınır. Kıdem tazminatının yıllık miktarına alt ve üst sınır getirilmiştir. İşçi, kıdem tazminatı olarak, çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücretini isteyebilir.

Ancak söz konusu 30 günlük süre, hizmet sözleşmesiyle ya da toplu iş sözleşmesiyle işçi yararına değiştirilebilir. Bununla birlikte, toplu sözleşmelerle ve bireysel hizmet sözleşmeleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Yasası’na tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Yasası kurallarına göre, bir hizmet yılı için ödenecek en yüksek emeklilik ikramiyesini geçemez.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir