Kapıcıya Ödenen Kıdem Tazminatında Bilinmesi Gerekenler

✔ Kapıcıya Ödenen Kıdem Tazminatında Bilinmesi Gerekenler

Kıdem tazminatı, en az 1 yıl çalışma süresini tamamlayan işçinin işten ayrılması veya işten çıkarılması sonucunda kendisine ödenmesi gereken bir miktar paradır. Bir nevi işçinin çalıştığı yılların karşılığı kıdem tazminatı olarak karşımıza çıkar.  İşçi ise çok genel bir kavramdır. Yani İş Kanunu anlamında çalışan herkes işçi olarak kabul edilecektir.

Kapıcının kıdem tazminatı ve diğer giderlerinden kat malikleri sorumludur.

Kıdem tazminatı; ister kapıcı olsun ister diğer işçiler olsun, özel sektör çalışanları için geçmişe dönük çalıştığı her yıl için 30 günlük ücret tutarında tazminat hakkını ifade eder. Kapıcılar da sözlü veya yazılı iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştığı için kıdem tazminatı şartlarını sağladıkları zaman bu tazminata hak kazanır. Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı talep edebilmesi için en az 1 senelik çalışma süresini tamamlamış olması gerekir. Bu senelik süreye kapıcının deneme süreli çalıştığı zaman da dahildir.

Kapıcı sebepsiz olarak istifa ederse kıdem tazminatına hak kazanamaz. Yani apartman görevlilerinin kıdem tazminatı elde edebilmesi için iş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona ermiş olması gerekir. İş Kanunu m. 24’te yer alan haklı nedenler mesela kapıcıya kıdem tazminatı hakkı kazanır. Esasen apartman görevlilerinin çoğu istifa hallerinde kıdem tazminatı hakkı doğarken yalnızca nedensiz olarak yaptığı fesihlerde kıdem söz konusu olmayacaktır. 

Kıdem tazminatına hak kazanılması için, İş Kanunu’na tabi olarak çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatının hak edilebilmesi için öncelikle;

1- Kapıcının sağlık sebepleri veya zorunlu sebeplerle işine son verilmiş olunması;

2- Ahlak veya iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri veyahut zorunlu sebeplerden biri nedeniyle işten ayrılması;

3- Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılması;

4- Yaşlılık, emeklilik veya malûllük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla iş yerinden ayrılması ve ölümü, gerekmektedir.

Genel kurallar böyle olmakla birlikte, bunlarla da sınırlı olmadığı ifade edilmelidir. Haklı bir sebebe dayandığı sürece kapıcı (site/apartman görevlisi), kıdem tazminatına her zaman hak kazanır. En az 1 yıllık çalışmanın şart olunduğu kıdem tazminatına hak kazanılması durumunda, öncelikle kıdem tazminatı için “temel hizmet süresi” nin hesaplanması gerekiyor.

Kıdem tazminatının başlangıcı, işçinin fiilen işe başladığı tarihtir. Hizmet sözleşmesi’nin sona erdiği tarih, kıdem süresinin de sonu olacaktır. Kıdem tazminatının istenebilmesinin bir koşulu da hizmet sözleşmesinin yasada belirtilmiş biçimde sona ermesidir.

Yani bildirimsiz fesih, bildirimli fesih, işçinin tutuklanma durumu, ödevli askerlik, hizmet sözleşmesinin askıda bulunduğu süre içinde yapılan fesih, iş yerinin kapatılma durumu, mevsimlik işlerde mevsimin bitimi ve ölüm gibi durumların gerçekleşmesi kıdemin bitim tarihini oluşturacaktır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında temel alınacak ücret, geniş anlamda ücrettir.

Apartman görevlilerinin ücretsiz oturduğu ev kıdem tazminatı hesaplamada önemli bir noktadır. Çünkü burada oturduğu evin kira bedeli karşılığı, faturalar vb. sabit giderler kapıcı lehine kıdem tazminatı hesabına etki edecektir.

Şöyle söylemek gerekirse kapıcıya ödenecek kıdem tazminatında ek düzenli yardımlar da son ücretin belirlenmesine etki eder ve ev yardımı fatura yardımı vs. son ücrete eklenir. Yani apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hesaplanırken bedava oturduğu ev hesaba katılır ve kapıcı lehine sonuç doğurur.

Geniş anlamdaki ücret, dar anlamdaki ücrete ek kalemlerden oluşur. Örneğin, devamlı surette sağlanan gıda yardımları, yakacak yardımları, aile ve çocuk yardımları, konut yardımları vb. menfaatler de kıdem tazminatının hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, söz konusu çıkarlar geçici değil sürekli bir nitelik taşımalıdır. Örneğin; yemek yardımı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, aile yardımı, taşıt yardımı gibi.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin son ücreti göz önünde bulundurulur. Ücretin brüt tutarı dikkate alınır. Kıdem tazminatının yıllık miktarına alt ve üst sınır getirilmiştir. İşçi, kıdem tazminatı olarak, çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücretini isteyebilir.

Ancak söz konusu 30 günlük süre, hizmet sözleşmesiyle ya da toplu iş sözleşmesiyle işçi yararına değiştirilebilir. Bununla birlikte, toplu sözleşmelerle ve bireysel hizmet sözleşmeleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Yasası’na tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Yasası kurallarına göre, bir hizmet yılı için ödenecek en yüksek emeklilik ikramiyesini geçemez.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok