Kapıcıya Verilen Konuttan Kira İstenebilir mi?

✔ Kapıcıya Verilen Konuttan Kira İstenebilir mi?

03.03.2004 tarih 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananKonut Kapıcıları Yönetmeliği ” nin 13. maddesi, kapıcının kullanımına verilen konuttan kira alınamayacağı hükmünü içermektedir.

Yönetmeliğin 13. maddesi;

Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir. Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir.

Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez.

Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir.

Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Bu konuda iş veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.” 

hükmünde olup, bu maddeye göre kapıcının kullanımına tahsisi edilen konutttan kira alınamıyacaktır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok