Kat Mülkiyeti Ne Demektir?

✔ Kat Mülkiyeti Ne Demektir?

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı terimleri birçok kişinin aklını karıştırmaktadır. Akıllara gelen ilk soru ise acaba kat mülkiyeti ve kat irtifakı aynı şey mi, olmaktadır. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı aynı şeyler değildir.

Kat mülkiyeti, bir daireye veya iş yerine ne şekilde sahip olduğunuzu belirleyen kanuni bir tanımdır. Kat mülkiyeti tipinde bir tapuya sahip gayrimenkulün, yasal olarak bir iskan probleminin olmadığını ve inşaatının projelerine uygun olarak kanunlar çerçevesinde tamamlandığını ifade eder.

Kat mülkiyeti inşaatı tamamlanmış bir yapıda daire, büro, depo, mağaza gibi ayrı ayrı ve tek başına kullanılmaya uygun bölümler üzerinde, gayrimenkulün maliki ya da malikleri tarafından kurulan mülkiyet hakkına denir. Kat irtifakından farklı olarak kat mülkiyetinde bina inşaatının tamamlanmış olması gereklidir.

Kat mülkiyeti nedir? sorusunun cevabı “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu” nda tanımı yapılmıştır. Kanunda binanın tamamlanmış olması sonrasında kat, daire, iş yeri, dükkan, depo bölümlerinin amacı ile kullanılmaya elverişli olması koşuluyla ortak maliklerin kararı ile mülkiyet haklarının ayrılabilmesi ve bağımsız mülkiyet hakkının oluşturulabilmesi olarak belirtilmiştir.

Yani, kat mülkiyetinin esası bağımsız bölümlerin ayrılarak şahısların bunlara sahip olduğunu tapu sicil kütüklerinde resmi olarak belgelenmesidir.

634 sayılı Kat mülkiyeti kanununun Madde 2 – ye göre;

a) Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına (Anayapı) anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti);
bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);

b) Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarıyan yerlerine (Ortak yerler); kat maliklerinin ortak malik sıfatiyle paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına (Kullanma hakkı);

c) (Değişik: 13/4/1983-2814/1 md.) Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi);

d) Arsanın, bu Kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına (Arsa payı);

e) Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senede (Sözleşme); denir

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok