Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kat Mülkiyeti 562 0

Konut Kapıcılarının Kullandığı Elektrik-Su ve Isınma Masraflarını Kim Ödeyecek?

Paylaş:

✔ Konut Kapıcılarının Kullandığı Elektrik-Su ve Isınma Masraflarını Kim Ödeyecek?

Güncel: 13.01.2020

Bu konu, Konut Kapıcıları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Kapıcıların su, elektrik, ısınma vb. harcamalara katılıp katılmayacakları yönetmeliğin 13. maddesinde yer almaktadır.

Konut Kapıcıları Yönetmeliği 13. maddesi “Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir. Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez. Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir.” hükmündedir.

Bu 13. maddeye göre, kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı “sözleşme” ile belirlenecektir.

Dolayısıyla, apartman yönetimleri ile kapıcılar arasında imzalanan sözleşmenin hükümleri geçerlidir.

Sözleşmede, giderlere tamamen veya kısmen katılım olup-olmayacağı açıkça belirlenmesi gerekir. Belirlenmez ise, yönetimin tüm giderleri karşılamak zorunluluğu doğacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir