Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 523 0

Merkezi Isınma Sisteminden Ferdi Isınma Sistemine Geçilebilir mi?

Paylaş:

Isınma sisteminin merkezi sistemle çalıştığı sitelerde, herhangi bir kişi veya bir blok tek başına sistemden ayrılamaz. Sistemden ayrılması veya ferdi ısınmaya dönüşme için 2 düzenleme var.

Toplam inşaat alanı 2 bin metrekareden az ise, sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınacak karar üzerine ferdi ısınmaya geçilebilir. İnşaat alanı 2 bin metrekareden fazla ise, bu halde tam iştirak ile ferdi sisteme geçilebilir.

Bu konu hakkında, KMK’nu hükümleri aşağıdaki gibidir.

Madde: 42/4

(Değişik dördüncü fıkra: 18/4/2007 – 5627/16 md.) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy birliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

(Değişik beşinci fıkra: 18/4/2007 – 5627/16 md.) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir