Site/Apartman Yönetiminin Gelir ve Giderler İçin Defter Tutma Zorunluluğu Var mı?

✔ Site/Apartman Yönetiminin Gelir ve Giderler İçin Defter Tutma Zorunluluğu Var mı?

Güncel: 28.12.2021

Defter tutma, işletmede meydana gelen parasal işlemlerin belli bir düzen içerisinde ticari defterlere yazılmasını ifade eder. Devlet,  kişilerin vergi karşısındaki durumlarını ve verginin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını, işletmenin tuttuğu ticari defter ve belgelerden öğrenir ve takip edebilir.

Bu nedenledir ki, Vergi Usul Kanunu’muz içinde ticari defter ve belgeler önemli yer tutmaktadır. Muhasebedeki tüm işlemlerin, objektif belgelere dayanarak gerekli defterlere kaydedilmesi gerekir. Defterlere kayıt edilmeyen işlemler geçersizdir.

Defter tutma aynı zamanda muhasebenin bilgi verme veya bilgi üretme fonksiyonunun göstergesidir. 

Apartmanların/Sitelerin Defter Tutma Zorunluluğu

Vergi Usul Kanunu’nda defter tutma zorunluluğundan bahsedilse de, bu zorunluluk tacir konumunda olan ve çoğunlukla ticari, zirai veya mesleki kazancı olanlar için getirilmiştir.

Apartman ve site yönetimlerinin ise tüzel kişiliği olmadığı gibi vergisel açıdan gelir ya da kurumlar vergisi mükellefiyeti de yoktur. Kaldı ki, ticari bir amaç da çoğunlukla taşımamaktadır. Bundan dolayı, Vergi Usul Kanunu’ndaki zorunluluk, apartman ve site yönetimlerini kapsamaz. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 36 maddesi:

Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmiyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.” hükmündedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun bu 36. maddesi hükmüne göre; “karar defteri” tutulması zorunlu olan tek defterdir. Gelir-giderler de asıl olarak buralara işlenir. Ancak, site hizmetlerinin genişlemeye başlaması ve sadece gelir ile giderin karar defterinde tutulmasının ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle, işletme defteri tutulması ve bu defterin hukuki geçerlilik kazanması için de mutlaka notere tasdik ettirilmesi gerekli ve zorunludur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok