Yapılmakta Yada Yapılacak Bir Yapıda Kat İrtifakı Kurulabilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

✔ Yapılmakta Yada Yapılacak Bir Yapıda Kat İrtifakı Kurulabilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Güncelleme: 30.12.2021

✔ Kat irtifakının kurulması için

Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 14 –

(Değişik birinci fıkra: 23/6/2009-5912/3 md.) Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak düzenlenen, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen proje ile (b) bendindeki yönetim plânını tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez.

Bir arsa üzerinde kat irtifakları ancak sözleşmede veya dilekçede her kat irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa payı, arsanın kayıtlı olduğu kütüğün (Beyanlar) hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur ve yapının, verilen projeye göre tamamlanmasından sonra kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin numarası ve bu bölümlere bağlı eklentiler kütüğün beyanlar hanesinde belirtilir.

Tapu İşlemlerinde Kat irtifakı kurulması için istenilen evraklar

1- Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait),

2- İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.),

3- Mimari proje,

4- Vaziyet Planı (Toplu Yapılarda), 

5- Yönetim Planı,

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok