Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 243 0

200 m² Boş Alan Eğlence ve Gezi Evi Kurulmak Suretiyle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

200 m² Boş Alan Eğlence ve Gezi Evi Kurulmak Suretiyle Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No : 2020/02
Niteliği, Türü ve Miktarı : Miniatürk Mini Türkiye Park Alanının Giriş Rampası Yanındaki 200 m² Boş Alanın Gerek Dış Yapı Gerek İç Dizayn ve Eşya Yerleşimi Olarak Her Şeyin Ters Durduğu ve Halk Arasında Tersev, Tepetaklak Ev, Ters Çatı, Ters Dünya vb. İsimlerle Bilinen Bir Tür Eğlence ve Gezi Evi Kurulmak Suretiyle 4 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.03.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Miniatürk Mini Türkiye Park Alanının Giriş Rampası Yanındaki 200 m² Boş Alanın Gerek Dış Yapı Gerek İç Dizayn ve Eşya Yerleşimi Olarak Her Şeyin Ters Durduğu ve Halk Arasında Tersev, Tepetaklak Ev, Ters Çatı, Ters Dünya vb. İsimlerle Bilinen Bir Tür Eğlence ve Gezi Evi Kurulmak Suretiyle 4 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi İşinin İhalesi Yapılacaktır.

1) Taşınmaz İhale Kayıt No: 2020/02

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

İli : İstanbul,

İlçesi : Beyoğlu,

Cinsi : Açık ve boş alan,

Yüzölçümü : 200 m²

Adres (Cadde-Sokak-No) : Örnektepe, İmrahor Caddesi No: 7, 34445 Beyoğlu/İstanbul

11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

  • Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi (Gerçek kişiler),
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda, ilanda ve ihale dokümanında belirtilen Geçici Teminat,
  • Vekaleten katılım sağlanması halinde Noter tasdikli Vekaletname ve imza beyannamesi,
  • İhale şartnamesi gereğince İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den temin edilecek borcu yoktur belgesi,
  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler),
  • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son 6 ay içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler),
  • Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
  • İhale tarihinden itibaren geriye dönük olarak en az 1 yıl süreyle Ev (Gerek dış yapı gerek iç dizayn ve eşya yerleşimi olarak her şeyin ters durduğu ve halk arasında tersev, tepetaklak ev, ters çatı, ters dünya vb. isimlerle bilinen bir tür gezi ve eğlence evi) kurulumu yapmış ve bu evin isim tescilli olarak kendi adına İşletmeciliğini yapmış olduğuna veya aynı şartlarla benzeri gezi, eğlence, eğitim ve turistik mekan işletmeciliği yaptığına ilişkin ilgililerce onaylanmış belgeye sahip olmak,
  • İsteklilerin ortak girişim olması halinde, yasal mevzuata göre düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ve İhale dokümanları arasında yer alan standart forma uygun ortak girişim beyannamesi,

12) İhaleye katılacak isteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde sunmaları gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir