3 Adet İşyeri, Dernek Lokali ve Büfe Kiraya Verilecektir

✔ 3 Adet İşyeri, Dernek Lokali ve Büfe Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01298269
  • Şehir: KOCAELİ
  • İlçe: İzmit
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 03.02.2021 – saat: 10:30
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 02.02.2021 12:30 KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimi
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: KBB Encümen Toplantı Salonu
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

✔ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI

İşyeri Adresi Mevkii No/
Nevi (Kullanım Alanı)
Aylık
Muhammen
Kira Bedeli
+KDV
Geçici Teminat/ İştirak TeminatıKira Süresi
Kocaeli ili,Gölcük İlçesi,Saraylı Mah.
185 Ada,2Parsel Kalıcı İş Merkezi
C Blok Zemin Kat 03 Nolu İş Yeri,
30m2
275,00-TL297,00-TL
1.000,00-TL
3 Yıl
Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Atakent Mah.
17 Ağustos Cad. No: 5 Kalıcı İş Merkezi
2. Kat (325 ada, 1parsel),49 Nolu İş Yeri
,30m2
215,00-TL232,20-TL
1.000,00-TL
3 Yıl
Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Dumlupınar
Mah. 81. Ada, 124 Parsel Kalıcı İş Merkezi
1. Kat 70 Nolu İş Yeri,30 m2
200,00-TL216,00-TL
1.000,00-TL
3 Yıl
İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi,
Salim Dervişoğlu Cad. No:78/1,
Dernek Lokali, 62m2                                                                                           
3.250,00-TL3.510,00-TL
7.500,00-TL
3 Yıl
Kemalpaşa Mah. Ankara Karayolu
Cad. No:13/1
(Pişmaniyeciler Meydanı),
Büfe, 9,39 m2
2.600,00-TL6.552,00-TL
10.000,00-TL
7 Yıl

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ilanda belirtilen tarih, saat, şartlarda ve 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı  kiralama ihaleleri yapılacaktır.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
✔ İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur”belgesi,

4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,


✔ GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgah Senedi,

✔ TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce saat: 12:30’a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.


* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok