Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 315 0

Adana Havalimanı İç Hatlardaki Reklam Pano Mahallerinin Kiralanması

Paylaş:

1- Adana Havalimanı iç hatlar giden yolcu arınmış A salonunda bulunan 10 nolu 4,50m², 11 nolu 4,98m²’lik Reklam Pano mahalleri ayrı ayrı; 12 ve 13 nolu 2,45 ‘er m²’lik 2 adet Reklam Pano mahalli beraber olmak üzere kiralanması işi üç ayrı ihale ile m2 ‘si KDV dâhil yıllık 8.059,82.-TL (SekizBinElliDokuzTürkLirasıSeksenİkiKuruş) muhammen kira bedeli üzerinden “açık ihale usulü” ile ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2- Söz konusu mahallere ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Adana Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3- İhalelere katılmak isteyenler her bir ihale mahalli için 7.000,00-TL (YediBinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4- Kiralanacak mahallere talip olanlar 13.02.2020 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5- İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6- Söz konusu mahaller ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7- İhaleler 13.02.2020 günü saat 14:30’ da Adana Havalimanı Başmüdürlüğünde sırasıyla yapılacaktır.

8- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0 312 204 22 97
Faks: 0 312 212 54 22


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir