Adana Havalimanı Yeşil Alan Üzerindeki Faceboard Reklam Mecrası Mahallinin Kiralanması

✔ Adana Havalimanı Yeşil Alan Üzerindeki Faceboard Reklam Mecrası Mahallinin Kiralanması

1- Adana Havalimanı VIP çıkış yanındaki yeşil alan üzerinde bulunan 1 (bir) adet 17m2 ‘lik faceboard (çok yüzlü) reklam mecrası mahalli kdv dahil yıllık m2 ‘si 1.675,60-TL (BinAltıYüzYetmişBeşTürkLirasıAltmışKuruş) muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

2- Söz konusu kiralama ile ilgili ihaleye katılma şartları DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Adana Havalimanı Başmüdürlüğünden kdv dahil 100,00-TL (YüzTürkLirası) makbuz karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye iştirak edecekler 10.000,00-TL (OnBinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4- Faceboard reklam mahalli ihalesine katılacak olanlar 06/02/2020 günü saat 14.00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine vereceklerdir.

Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5- İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya saatinde getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6- Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

7- İhale 06/02/2020 günü saat 14.30’da DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

8- İdaremiz yapılan bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0 312 204 22 97
Faks: 0 312 212 54 22

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok