Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 266 0

Adana Havalimanı’ndaki Döviz Bürosu Mahalli Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Adana Havalimanı’ndaki Döviz Bürosu Mahalli Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 26.03.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Adana Havalimanı Başmüdürlüğünde,
İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Adana Havalimanı dış hatlar terminali giden yolcu salonu çıkışında bulunan Z-13 nolu 12 m²lik mahal döviz bürosu olarak kullanılmak üzere KDV dahil aylık 6.500.-TL (altıbinbeşyüzTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2- Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Adana Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (yüzTL) karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyenler 30.000.-TL (otuzbinTL) geçici teminat vereceklerdir.

4- İstekliler 26.03.2020 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Adana Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5- İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6- Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7- İhale 26.03./2020 günü saat 14:30’da Adana Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

8- Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0 312 204 22 97
Faks: 0 312 212 54 22


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir