Adana Pozantı’da 2 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir

✔ Adana Pozantı’da 2 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Cumhuriyet Mahallesi Matbaa Sokakta bulunan Belediye Pasajı 7/H numarada bulunan 2 adet işyeri,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 27.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Pozantı Belediye Encümeni huzurunda,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Pozantı Belediyesi Başkanlığından


1- Pozantı Belediyesi Başkanlığınca Cumhuriyet Mahallesi Matbaa Sokakta bulunan Belediyemiz Pasajı 7/H numarada bulunan 2 adet işyeri; Belediye Encümenince (1) bir yıl süreli olarak, 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 45. Maddesine istinaden açık teklif usulü ile 27.02.2020 tarihinde saat 10.oo’da toplanacak Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır.

2- İhalenin aylık muhammen bedeli (800,00) TL olup, bu bedel üzerinden ihaleye başlanacaktır.

3- İhaleye girmek isteyenler, Pozantı Belediyesi Başkanlığı adına ihale saatine kadar (1.600,00) TL geçici teminat yatıracaklardır. 2 adet işyerinin ihale ile kiraya verme şartnamesi mesai saatleri dahilinde her gün Pozantı Belediyesi Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

4- Ayrıca, şartname Pozantı Belediyesi Başkanlığı giriş kısmanda bulunan ilan panosunda asılı olacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok