Afyonkarahisar Belediyesi Dükkan Kiraya Veriyor

✔ Afyonkarahisar Belediyesi Dükkan Kiraya Veriyor

İlan Bilgileri
 • İlan Sahibi: AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası:ILN01385548
 • Şehir: AFYONKARAHİSAR
 • İlçe: Merkez
 • Semt-Mahalle: DUMLUPINAR MAH. / DUMLUPINAR
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 23.06.2021 – saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu Merkez – Afyonkarahisar
 • Metrekare: 6
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı afyonkarahisar-belediyesi-1.png
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
✔ AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

01-) Mülkiyeti /Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda Mahallesi / Mevkisi, ada, parsel, cinsi / vasfı, bağımsız bölüm nosu, alanı, K.D.V. hariç yıllık muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan gayrimenkullerden;

– 1., 2., 3. ve 4. sıradaki tüm gayrimenkuller sözleşme tarihinden itibaren 01/09/2026 tarihine kadar,

– 5., 6., 7., 8., 9. ve 10. sıradaki gayrimenkuller sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl süreyle,

– 11. sıradaki gayrimenkul ise sözleşme tarihinden itibaren 10 yıla kadar süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 23/06/2021 tarihinde saat 14:00’da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 23.06.2021 tarihinde saat 10:00’ a kadar aşağıdaki belgeler ile Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

02-) Kiralama İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

04-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

05-) Oda Kayıt Belgesi (Mesleki faaliyetine yönelik Oda Belgesi Kunduracılar için)

06-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekaletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

07-)Şartname Bedeli Makbuzu ( 50.-TL)

08-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

09-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Oda Kayıt Belgesi (Mesleki faaliyetine yönelik Oda Belgesi Kunduracılar için)

06-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

07-) Şartname Bedeli Makbuzu( 50.- TL)

08-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

09-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 • Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İLAN OLUNUR.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok