Afyonkarahisar’da 3 Adet İşyeri ve Alabalık Üretim Tesisi Kiraya Verilecektir

✔ Afyonkarahisar’da 3 Adet İşyeri ve Alabalık Üretim Tesisi Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : İş yeri ve Alabalık Üretim Tesisi
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 09.03.2020 — saat: 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,


1- İlimiz Merkez, Mevdanoğlu Zafer İş Hanında bulunan 2 adet işyerleri ve Özel İdare İş Hanında bulunan 1 adet işyerinin 1 (bir) yıl süreyle, İlimiz, Emirdağ İlçesi Bağlıca Köyünde bulunan Alabalık Üretim Tesisinin ise 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhaleler 09 Mart 2020 Pazartesi günü saat 11.00’de Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleleri yapılacak olan yerin şartnameleri mesai saatleri içerisinde, Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No :1 ‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

4- İsteklilerin İhalelere katılabilmeleri için;

A) GERÇEK KİŞİLERİN;

a) İhaleye katılma isteğini belirten dilekçe,

b) İl Encümen Başkanlığı adına alınmış belirtilen tutarlarda ayrı ayrı geçici teminat, (Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Öze İdare Hesabına yatırılacak)

c) İhale dosyasının (Şartnamesinin) ve taşınmazın yerinde gidilip görüldüğüne dair belge,

d) 2020 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı sisteme göre ikametgah belgesi,

e) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

B) TÜZEL KİŞİLERİN;

a) Gerçek Kişilerden istenen (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

b) Şirket adına katılanların, noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2020 yılı içinde alınmış oda kayıt belgesi,

d) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,

e) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,

5- İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları,

6- Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-35.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok