Ağrı Ahmed-I Hani Havalimanı İç Hatlardaki Reklam Alanlarının Kiralama İhalesi

✔ Ağrı Ahmed-I Hani Havalimanı İç Hatlardaki Reklam Alanlarının Kiralama İhalesi

1. Ağrı Ahmed-I Hani Havalimanı iç hatlar terminalinde toplam 236,70 m²’lik reklam alanlarının 1.Grup (79,65 m²), 2.Grup (77 m²), 3.Grup (78,05 m²) KDV dahil yıllık m²’si 1.300,00-TL (BinÜçYüzTürkLirası) muhammen kira bedeli üzerinden 3 Grup halinde açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2. Söz konusu mahalle ait sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye katılmak isteyenler 10.000.-TL (OnBinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4. İstekliler 29.01.2020 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

7. İhale 29.01.2020 günü saat 14:30’da DHMİ Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

8. DHMİ Genel Müdürlüğü yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler

06560 Yenimahalle / Ankara

Tel:      0 312 204 22 97

Faks:   0 312 212 54 22

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok