Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 287 0

Alanya Belediyesi Ticari Nitelikli Muhtelif Taşınmazları Kiraya Veriyor…

Paylaş:

Alanya Belediyesi Ticari Nitelikli Muhtelif Taşınmazları Kiraya Veriyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Sapadere Mahallesi Sapadere C Tipi Mesire Yeri ve Türkler Mahallesi Kargı Çiftliği Sokak 215 Ada 2 Parsel yanı taşınmaz,
İşin Yapılacağı Yer : ANTALYA/ALANYA
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 02.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Antalya/Alanya Belediye Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1-Mülkiyeti Antalya/Alanya Belediyene ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. NOTaş. M2’siİhaleye konu Taşınmazın AdresiKira süresiToplam Kira Bedeli ₺Geçici Teminat ₺Cayma Tazminatı ₺İhale Saati
15,47 HektarSapadere Mahallesi Sapadere C Tipi Mesire Yeri10 Yıl1.900.000+KDV57.000-190.000-10.00
22605Türkler Mahallesi Kargı Çiftliği Sokak 215 Ada 2 Parsel yanı Taşınmaz3 yıl210.000-6.300-21.000-10.10


3- İhale 02.04.2020 tarihinde Antalya/Alanya Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.

4.1- Gerçck Kişilerden:

 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • ikametgah ilmühaberi,
 • Geçici ve Cayma tazminatı,
 • Sabıka kaydı,
 • İstekli adına vekaleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekaletnamesi,
 • imza sirküsü,
 • Oda Kaydı,
 • Vergi kaydı,
 • Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı,

4.2- Tüzel Kişilerden:

 • Yetki Belgesini,
 • Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi),
 • Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini,
 • İstekli adına vekaleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekaletnamesini,
 • Geçici Teminat ve Cayma tazminatı,
 • Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak) tasdikli olarak,
 • Yetkilinin İmza Sirküsü,
 • Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını,
 • Oda kaydı,
 • Vergi kaydı,
 • Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı,

4. 3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.

4. 4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda kaydı istenmez.

5- Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- İhaleye girecekler geçici teminatı ve Cayma tazminatını yatırıp istenen evrakları 01.04.2020 günü saat: 17,00′ ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 250.- TL. (KDV dahil) dir.

8- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Antalya/Alanya Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir