Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 130 0

Aliağa Belediyesine Ait 8 Adet Taşınmaz Açık Teklif Usulü İle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Aliağa Belediyesine Ait 8 Adet Taşınmaz Açık Teklif Usulü İle Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 02.04.2020 — saat: 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İzmir/Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,


1-) Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 02.04.2020 Perşembe günü İzmir/Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

Sıra
No
Adres
Ada/Parsel
No:
Kullanım amacıYıllık Muhammen
Bedeli:
Geçici Teminat
Bedeli:
İhale Saati:
1Kapukaya Mah.
Aliağa/İZMİR
147/1Tarla1.197,00 TL107,73 TL.14:15
2Yenişakran Mah. 3230 Sokak, No: 1 Aliağa/İZMİRRestaurant36.000,00 TL.3.240,00 TL.14:30
3Yenişakran Mah. Şair Namık Kemal Cad. No: 164/B Aliağa/İZMİR0/2157Dükkan12.804,00 TL.1.152,36 TL.14:45
4Yenişakran Mah. Şair Namık Kemal Cad. No: 164/D Aliağa/İZMİR0/2157Dükkan9.000,00 TL.810,00 TL.15:00
5Yenişakran Mahallesi Şair Namık Kemal Cad. No: 164/1 Aliağa/İZMİR0/2157Dükkan17.604,00 TL.1.584,36 TL15:15
6Siteler Mah. 9 Eylül Cad. No: 3/2 Aliağa/İZMİR719/2Büfe8.400,00 TL756,00 TL15:30
7Yeni Mah. Anadolu Cad. No: 42/4 ve 42/5 Aliağa/İZMİR401/1Bay ve Bayan WC5.400,00 TL486,00 TL15:45
8Yeni Mah. Anadolu Cad. No: 42/6
Aliağa/İZMİR
401/1Çay Ocağı5.400,00 TL486,00 TL16:00


2-) İhaleye girebilme şartları ve istenen belgeler;

2-A) 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sırada bulunan ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.

2-B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıradaki ihalelere ait şartnamelerin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifi vermeleri gerekir.

2-C) İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gerekli olup ihaleye katılabilmek için ihale dokümanın satın alınması zorunludur.

2-D) İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır;

Gerçek Kişiler:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Başkası adına ihaleye katılacak olanlar. Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi aslı,
 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıradaki ihalelere girebilmek için bulundukları mahalle muhtarlıklarından en az 5 (beş) yıldan beri ilgili mahallede ikamet ettiğini belirten mahalle muhtarlığından alınmış ıslak imzalı ve onaylı “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,
 • Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu aslı,
 • Aliağa Belediyesinden alınmış “Borcu yoktur belgesi”,
 • 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıradaki ihalelere girebilmek için kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili esnaf ve sanatkarlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı,
 • 1. sıradaki ihaleye girebilmek için kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili esnaf ve sanatkarlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeden muaftır,
 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sıradaki ihalelere girebilmek için ilgili vergi dairesinden vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge,
 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sıradaki ihalelere girebilmek için ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge,

Tüzel Kişiler:

 • Noter tasdikli imza sirküleri aslı,
 • Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kayıt örneği aslı,
 • Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi aslı,
 • Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu aslı,
 • Aliağa Belediyesinden alınmış ‘Borcu yoktur belgesi’
 • İlgili vergi dairesinden vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge,
 • İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim boru bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge,
 • Tüm istekliler için ihale dokümanının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.

3-) FETÖ ve diğer terör örgütü ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma veya kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamaz.

4-) Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.

5-) İhaleler ile ilgili diğer tüm bilgiler ihale şartnamelerinde mevcuttur.

6-) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sırada bulunan ihalelere dair ihale şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebileceği gibi, 30,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının 02.04.2020 Perşembe günü saat 12:30’a kadar satın alınması zorunludur.

7-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 sayılı Yasa’nın 17. ve 18. maddeleri gereği ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir