Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 316 0

Anamur Belediyesi Düğün ve Toplantı Salonu Kiraya Verecektir…

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Ören Mahallesi Ortaköy Caddesi Dış Kapı No: 26 (319 ada 4 parsel) adresinde bulunan tek katlı, toplan kapalı alanı 1360 m² olan Düğün ve Toplantı Salonu 3 yıllığına ihale ile kiraya verilmesi işi.
İşin Yapılacağı Yer: Anamur/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.02.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme

1- Ören Mahallesi Ortaköy Caddesi Dış Kapı No: 26 (319 ada 4 parsel) adresinde bulunan tek katlı, toplan kapalı alanı 1360 m² olan Düğün ve Toplantı Salonu 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.

2- Kiralanacak olan taşınmazın ihalesi 04.02.2020 Salı günü saat 10:00’da Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında yapılacaktır.

3- Kiralaması yapılacak olan yerin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4- İhale dokümanı ve ekleri, Anamur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Servisi adresinde 08:00-17:00 saatleri arasında görülebilir ve 30,00TL (Otuztürklirası) ücret karşılığı temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak için isteklilerde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

A) Şirketlerden:

1-imza sirküleri (noterden),
2-Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (ihale yılına ait olacaktır)
3-Geçici teminat belgesi,
4-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekâletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi,
5- İhaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları “Borcu yoktur” yazısı,
6-Vergi dairesinden alınmış “vergi borcu yoktur” yazısı,
7-SGK ‘dan borcu olmadığına dair belge,
8- Ciddiyet Parası

B) Şahıslardan:

1- İmza sirküleri (noterden),
2-Nüfus cüzdanı sureti,
3-İkametgâh Belgesi,
4-Geçici Teminat belgesi,
5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekâletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi,
6- ihaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları “Borcu yoktur” yazısı,
7- Vergi dairesinden alınmış “vergi borcu yoktur” yazısı
8- Ciddiyet Parası,

a) Kiralaması yapılacak yerin muhammen bedeli 18.000,00+KDV. (Onsekizbintürklirası)’dir.

b) Geçici teminat bedeli muhammen bedelin % 3’ü oranındaki 540,00TL.(Beşyüzkırktürklirası)’dır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir