Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 332 0

Arnavutköy Belediyesi’nden Gayrimenkuller Kiraya Verilecektir…..

Paylaş:

Arnavutköy Belediyesi’nden Gayrimenkuller Kiraya Verilecektir…..

İlan Bilgileri
 • İlan No: ILN01283866
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 07.01.2021 saat: 11:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Madde 1:

Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır. İhale “Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi, No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  artırma suretiyle yapılacaktır.

Şartname bedeli 60.- (Altmış TürkLirası) olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Sıra NoKiralanacak Taşınmazın Tanımı
Ada/
Parsel

Kiralama Süresi
Yıllık Muhammen Kira BedeliGeçici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
1Arnavutköy İlçesi Balaban Mahallesi Boyalık Caddesi No:85/A adresinde bulunan 127 ada 1 parsel içerisinde bulunan 45 m² alanlı konut
127/1
3 (üç) Yıl5.520,00-TL165,60-TL07.01.202111.00
2Arnavutköy İlçesi Hadımköy Mahallesi Mevlana Caddesi No: 199 adresinde toplam 103,00 m² alanlı dükkan
-/-
3 (üç) Yıl16.200,00-TL486,00-TL07.01.202111.10
3Arnavutköy İlçesi Yassıören  Mahallesi Eski Edirne Asfaltı  Caddesi No:1950/A adresinde bulunan 173 ada 12 parsel içerisinde bulunan 60 m² alanlı dükkan
173/12
3 (üç) Yıl27.600,00-TL828,00-TL07.01.202111.20
4Arnavutköy İlçesi Durusu Mahallesi Demokrasi Caddesi 107 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 30 m²’lik kısmı
107/1
3 (üç) Yıl23.432,75-TL702,98 TL07.01.202111.30
5Arnavutköy İlçesi Yassıören Mahallesi 123 ada 105 parsel içerisinde ekli krokide belirtilen kısmı
123/105
3 (üç) Yıl23.432,75-TL702,98 TL07.01.202111.40

Madde 2:

İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 3:

İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi,
 2. Nüfus cüzdan sureti,
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
 5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 7. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

 Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4:

Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü günü saat 10.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ulaşması şarttır.

Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir