Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 296 0

Arnavutköy Belediyesine Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecek…

Paylaş:

Arnavutköy Belediyesine Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecek…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 4 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 02.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi, No: 88 Arnavutköy/İSTANBUL adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır.

İhale “Taşoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No: 88 Arnavutköy/İSTANBUL”adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 60.- TL (Altmış TürkLirası) olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Sıra NoKiralanacak Taşınmazın Tanımı
Ada/
Parsel

Kiralama Süresi
Yıllık Muhammen Kira BedeliGeçici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
1Arnavutköy İlçesi Baklalı 112 ada 35 parsel içerisinde bulunan Baklalı Mahallesi Akkuzu Sokak No:16 adresindeki 76 m² alanlı kafeterya ve 60 m²’lik sundurmalı açık alanı
112/35
3 (üç) Yıl25.800,00-TL774,00-TL02.04.202010.00
2Arnavutköy İlçesi Çilingir Mahallesi Kocaçınar Sokak No:2A adresinde ki Çilingir 63 parsel içerisinde bulunan 137 m² kapalı ve 90 m²’lik sundurmalı açık alanı bulunan dükkan
-/63
3 (üç) Yıl31.200,00-TL936,00 TL02.04.202010.10
3Arnavutköy İlçesi Çilingir Mahallesi Kocaçınar Sokak No:2/1 adresinde ki Çilingir 63 parsel içerisinde bulunan 142,50 m² alanı bulunan dükkan
-/63
3 (üç) Yıl16.800,00-TL504,00 TL02.04.202010.20
4Arnavutköy İlçesi Hadımköy Mahallesi Basın Sokak No:2 adresindeki 8,75 m2 alanlı halk ekmek büfesi yeri
-/park
3 (üç) Yıl1.920,00-TL57,60-TL02.04.202010.30

Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 3: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 • İkametgah belgesi,
 • Nüfus cüzdan sureti,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
 • Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 • Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 • İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 • Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 • Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü günü saat 09.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ulaşması şarttır.

Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir