Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 163 0

Ataşehir Belediyesine Ait 15 Adet Daire Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

İstanbul/Ataşehir Belediyesine Ait 15 Adet Daire Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 2020/145 – 2020/146 – 2020/147 – 2020/148 – 2020/149 – 2020/150 – 2020/151 – 2020/152 – 2020/153 – 2020/154 – 2020/155 – 2020/156 – 2020/157 – 2020/158 – 2020/159 No’lu Encümen Kararları gereğince 3 yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE DAİRELER (KONUT) KİRAYA VERİLECEKTİR.

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Gerçek Kişiler;

1.Nüfus Kayıt Örneği (Vekaleten katılımda Vekilin Nüfus Kayıt Örneği),
2. Kanuni İkametgah Belgesi,
3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak),
4. Şartname alındı Makbuzu,
5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan,
6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı,
7. Vekâleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname ve İmza Sirküleri,
8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan,

Tüzel Kişilerden;

1. Şirket yetkilisi olduğuna dair Yetki Belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
2. Ticaret veya Sanayi Odasından ihale süresi içerisinde (ihale kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış olan Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi,
3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak),
4. Şartname alındı Makbuzu,
5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan,
6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı,
7.Vekaleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname ve İmza Sirküleri,
8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan
,

İstenilen tüm belgeler, aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığın da İstanbul/Ataşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İstekliler istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile isteklilerin ihale saatinde Ataşehir Belediyesi Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir