Ataşehir/İstanbul Belediyesine ait 11 Adet Daire Kiraya Verilecektir

✔ Ataşehir/İstanbul Belediyesine ait 11 Adet Daire Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Atatürk Mahallesi, Fazılpaşa Sokak, No:13, C1 Blok Ataşehir / İSTANBUL 11 adet konut (C1 BLOK)
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.02.2020 — saat: 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Encümeninde
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme.
✔ Ataşehir Belediyesinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-161.png

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Gerçek Kişiler

1. Nüfus Kayıt Örneği. (Vekaleten katılımda Vekilin Nüfus Kayıt Örneği)

2. Kanuni İkametgâh Belgesi.

3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

4. Şartname alındı Makbuzu.

5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan.

6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.

7. Vekâleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.

8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan.

Tüzel Kişilerden

1. Şirket yetkilisi olduğuna dair Yetki Belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

2. Ticaret veya Sanayi Odasından ihale süresi içerisinde (ihale kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış olan Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.

3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

4. Şartname alındı Makbuzu.

5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan.

6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.

7. Vekâleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.

8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan.

İstenilen tüm belgeler, aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığın da Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İstekliler istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile isteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok