Ataşehir’de Bulunan 128 m² Servis Alanlı Büfe Kiraya Verilecektir

✔ Ataşehir’de Bulunan 128 m² Servis Alanlı Büfe Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale Kayıt No : 2020/133
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 11:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

✔ Ataşehir Belediyesinden

MÜDÜRLÜK/BİRİM: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,
İLGİLİ ADRES : Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak, No: 4/A
İLGİLİ TELEFON : 0 (216) 570 50 00 / 1442
İHALENİN YAPILACAĞI YER : Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu,
İHALE TÜRÜ : Kiralama,
İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif,
HİZMETİN YAPILACAĞI YER : İçerenköy Mahallesi, Selim Bey Sokak, No:1, 3276 ada, 181 parsel yanı park alanında bulunan 128,55 m2 servis alanlı büfe.
HİZMETİN NİTELİĞİ : Servis alanlı büfe.
İHALE KAYIT NO : 2020/133

1- İHALE BİLGİLERİ

a) İl/İlçe: İSTANBUL / Ataşehir

b) Mahallesi: İçerenköy

c) Cinsi: Servis alanlı büfe

2- Aylık Muhammen Kira Bedeli: 5.000,00-TL + KDV

3- Süresi: 3 Yıl

4- Geçici Teminat; 5.400,00-TL

5- Dosya (Şartname Bedeli): 1.000,00-TL

6-İhale Tarihi ve Saati: 10.03.2020 Saat: 11.30

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

Gerçek Kişiler:

1) Nüfus Kayıt Örneği (Vekaleten katılımda vekilin Nüfus Kayıt Örneği)

2) Kanuni İkametgah Belgesi,

3) Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak),

4) Şartname alındı Makbuzu,

5) Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan,

6) Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı,

7) Vekaleten temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname ve İmza Sirküleri,

Tüzel Kişilerden:

1) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

2) Ticaret veya Sanayi Odasından ihale süresi içerisinde (ihale kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış olan Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi,

3) Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak),

4) Şartname alındı Makbuzu,

5) Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan

6) Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı,

7) Vekaleten temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname ve İmza Sirküleri,

İstenilen tüm belgeler, aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosya İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İstekliler istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile isteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-343.png

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

Gerçek Kişiler:

1- Nüfus Kayıt Örneği (Vekaleten katılımda vekilin Nüfus Kayıt Örneği),

2- Kanuni İkametgah Belgesi,

3- Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak),

4- Şartname alındı Makbuzu,

5- Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan,

6- Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı,

7- Vekaleten temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname ve İmza Sirküleri,

Tüzel Kişilerden:

1- Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

2- Ticaret veya Sanayi Odasından ihale süresi içerisinde (ihale kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış olan Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi,

3- Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak),

4- Şartname alındı Makbuzu,

5- Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan

6- Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı,

7- Vekaleten temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname ve İmza Sirküleri,


İstenilen tüm belgeler, aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosya İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.


İstekliler istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile isteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok