Aydın Büyükşehir Belediyesi 4 Adet İşyerini Kiraya Verecek

✔ Aydın Büyükşehir Belediyesi 4 Adet İşyerini Kiraya Verecek

İhale gün ve saati: 22/01/2020 tarihinde saat: 12:00′ de başlayacak,

1- Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait olan, aşağıdaki listede adres ve nitelikleri belirtilen taşınmazların 3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ‘inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

2- İhale 22/01/2020 tarihinde saat: 12:00 da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır.

İhale, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No: 4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6. katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılacak olan;

Gerçek Kişiler;

a) Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Vekaleten katılacaklar vekaletname aslı ve noter tasdikli örneği,

d) İkametgah ilmühaberi,

e) İletişim bilgileri beyanı,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

g) %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekontu,

Tüzel Kişiler;

a) Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı,

b) Kuruluş sözleşmesinin aslı,

c) Yönetim kurulu imza sirküleri,

d) Adres ve iletişim bilgileri beyanı,

e) Vergi levhası,

f) Oda sicil kayıt belgesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont,

ı) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya vekaletname aslının noter tasdikli örneğini;

İhale günü ihalelerin başlangıç saati olan saat: 12:00 ‘a kadar, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyon Başkanlığına eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Aşağıdaki listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 40 adresindeki ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 250.-TL karşılığı temin edilebilir.

İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250.- TL’nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

5- İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olmamaları gerekmektedir.

6- İhale Komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlçeAdresiNiteliğiAlanı (m²)Tahmini Yıllık Kira Bedeli (TL/YIL)+KDV
SultanhisarAtça Mahallesi Karayolu Altı Küme Evleri No:1-E (Toptancı Hali)Kafeterya36,9047.000,00
BuharkentMerkez Otogar Zemin KatZ-24 nolu Büfe7,002.000,00
ÇineHamitabat Mahallesi Otogar Zemin KatZ/19 Nolu Dükkan15,797.200,00
KaracasuYaylalı Mahallesi Tavas Caddesi No:47 TerminalZ/14 N. Çay Ocağı9,003.850,00
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok