Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 282 0

Belediye İşyerlerini Kiraya Verecek….

Paylaş:

Belediye İşyerlerini Kiraya Verecek….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 15.04.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Marmaraereğlisi Belediyesi hizmet binası 4.kat imar komisyon toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

Marmaraereğlisi Belediyesi hudutları dahilinde, aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı yasanın 45. maddesine istinaden, açık arttırma usulü ile 18.12.1984 tarih 18607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlete Ait Taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, ecrimisil yönetmeliği ve 24.03.2004 tarih 25412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 18607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikte Değişiklik yapılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 3 yıllığına kiraya verilecektir.

İhale, 15.04.2020 Çarşamba günü saat: 14.00 de, aşağıda belirtilen ilk işyeri numarasından başlamak sureti ile, Marmaraereğlisi Belediyesi hizmet binası 4. kat imar komisyon toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

KİRALANACAK TAŞINMAZLAR:

NİTELİĞİ /TAHMİNİ BEDELİ /GEÇİCİ TEMİNAT

  • Bahçelievler mah. Ticaret sokakta bulunan 4 nolu sanayi dükkanı/ 19.080,00 TL/ 575,00 TL
  • Yeniçiftlik mahallesi,sanayi. sitesi eski sanayi A10 nolu dükkan/ 14.760,00 TL/ 445,00 TL
  • Yeniçiftlik mahallesi,sanayi sitesi eski sanayi C4 nolu dükkan/ 14.760,00 TL/ 445,00 TL
  • Yeniçiftlik mahallesi,sanayi sitesi yeni sanayi B5 nolu dükkan/ 14.760,00 TL/ 445,00 TL
  • Yeniçiftlik mahallesi,sanayi sitesi yeni sanayi B4 nolu dükkan/ 14.760,00 TL/ 445,00 TL
  • Yeniçiftlik mahallesi,sanayi sitesi eski sanayi C3 nolu dükkan/ 14.760,00 TL/ 445,00 TL
  • Yeniçiftlik mahallesi,sanayi sitesi eski sanayi C2 nolu dükkan /14.760,00 TL/ 445,00 TL
  • Yeniçiftlik mahallesi,sanayi sitesi eski sanayi A7 nolu dükkan/ 14.760,00 TL/ 445,00 TL
  • Sultanköy mahallesi Ulu Önder ATATÜRK bulvarı üzerinde/ 4.500,00 TL /135,00 TL (1954 parselin bitişiğinde bulunan yol fazlası kaldırımdaki 23 m2’lik alanlı büfe yeri (Sezonluk olarak)),

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- İhale şartnamesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.

2- İstekliler Nüfus cüzdan örneği vereceklerdir.

3- İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerin 2020 yılında düzenlenmiş vekaletname vermeleri, ihale saatinden önce geçici teminatı yatırmaları veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.

4- İhaleye katılmak isteyen firma ve kuruluşlarının, Ticaret ve Sanayi Odasından 2020 yılına ait belge, Ticaret ve Sicil Memurluğundan yetki belgesi ve imza sirküleri vermeleri gerekmektedir.

5- İhale gün ve saatine kadar; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecek şartnamenin imzalanarak, istenen belgelerle birlikte ve geçici teminatı yatırmak suretiyle yukarıda belirtilen gün ve saatte ihaleye katılınacaktır.

6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir