Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 178 0

Bolvadin Belediyesine Ait Taşınmazın Kiralama İhalesi Yapılacaktır…

Paylaş:

Afyonkarahisar/Bolvadin Belediyesine Ait Taşınmazın Kiralama İhalesi Yapılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti/Tasarrufu Afyonkarahisar/  Bolvadin Belediyesine ait 1 (biri) adet aşağıdaki tabloda belirtilen yerdeki taşınmazların kiralanması 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.03.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Afyonkarahisar / Bolvadin Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti/Tasarrufu Afyonkarahisar/Bolvadin Belediyesine ait 1 (biri) adet aşağıdaki tabloda belirtilen yerdeki taşınmazların kiralanması 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ:

Mevkii/NeviAdaParselMiktarı m²Yıllık Muhammen Bedeliİhale Tarihiİhale SaatiSüre
Görelek mevkii/İdari Bina17053150 m²15.255,00TL+KDV12.03.202015:0010 yıl

Kiralama ihalesi Afyonkarahisar/Bolvadin Belediyesi Hizmet binası Toplantı salonunda 12.03.2020 tarihinde saat 15.00’da başlayacak olup Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Afyonkarahisar / Bolvadin Belediyesi hizmet binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 12.03.2020 tarihi saat 12.00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye hizmet binası Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ) :

01-) Dilekçe (Kiraya çıkan taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair),
02-) İmza Sirküsü (Kiraya çıkan Taşınmaz için),
03-) Kanuni ikametgah belgesi,
04-) Kimlik Fotokopisi,
05-) Geçici ihale teminatı belgesi (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak),
06-) Afyonkarahisar/Bolvadin Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ):

01-) Dilekçe (Kiraya çıkan taşınmazın yerini bildiğine ve gördüğüne dair),
02-) Ticaret ve Sanayi odası belgesi,
03-) Ticaret sicil belgesi,
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü,
05-) İstekli adına teklif de bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü,
06-) Geçici ihale teminatı belgesi (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacaktır),
07-) Afyonkarahisar/Bolvadin Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir