Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 271 0

Büfe ve Büro Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Büfe ve Büro Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : İzmit İlçesi, Kabaoğlu Mah. Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçisi altında bulunan 18 m²’lik alan Büfe
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 08.04.2020 — saat: 10:06
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 07.04.2020
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yeni Hiz. Binası A Blok Zemin katta bulunan Yazı İşler ve Kararlar Dairesi Bşk. Encümen Şb. Md.
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

İzmit İlçesi, Kabaoğlu Mah. Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçisi altında bulunan 18 m²’lik alan Büfe faaliyeti yapılmak üzere Aylık 800,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden 08 Nisan 2020 günü 10:06’da İzmit İlçesi, Kadiköy Mah. Bağdat Cad. No:59 Bekirpaşa Katlı Otopark adresinde bulunan 70,28 m² kullanım alanlı Z06-Z07 nolu işyeri Büro-Hizmet Birimi olarak Aylık 1.400,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden 08 Nisan 2020 günü 10:09’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

(Her bir işyeri için)

1- İhale şartname bedeline (250,00TL) ait makbuz ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2 -Geçici/İştirak teminat bedeli yatırıldığına dair makbuz aslı [Büfe için : 864TL / 2.000TL) (Büro için : 1.512TL / 3.000TL)],

3- Kocaeli Büyükşehir Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi,

4- Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter imza beyanı,

5- Ortak katılımda Noter tasdikli Ortak Girişim Beyanı

GERÇEK KİŞİLERDEN:

  • Noter tasdikli imza beyannamesi,
  • Nüfus Kayıt Örneği,
  • İkametgah Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 

  • Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
  • Şirketin Adres beyanı,
  • Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 07.04.2020 tarihi saat: 12:30’a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17. maddesi gereğince ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir