Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 170 0

Burhaniye Belediyesine Ait 1 Adet Büfe ve 2 Adet Dükkan 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Balıkesir / Burhaniye Belediyesine Ait 1 Adet Büfe ve 2 Adet Dükkan 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Burhaniye Belediye Başkanlığı’na ait 3 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 31.03.2020 — Saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir / Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1 – İdarenin

a) Adı ve adresi:Burhaniye Belediye Başkanlığı
Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 80 Burhaniye/BALIKESİR
b) Telefon / Faks:0 266 – 4126450/0 266- 4221006
c) Elektronik posta adresi:[email protected]

2 – İhale Konusu : Taşınmaz Kiralama İhalesi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:31.03.2020 Salı günü saat 10:00’da başlayacaktır.

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra NoAdresNiteliği

İhale Süresi
Zemin Yüzölçümü (m²)Muhammen BedelGeçici Teminat

Güvence Bedeli
1Bahçelievler Mah. 2770 Cad. No:1Büfe

3 Yıllık
39,36 m²1.250,00 TL (Aylık)1.350,00 TL

7.500,00 TL
2Ören Mah. M. Şahabettin Önal Çarşı Cad. No:75Dükkân
3 Yıllık
50 m²12.000,00 TL (Yıllık)1.080,00 TL
3.000,00 TL
3Ören Mah.
M. Şahabettin Önal Çarşı Cad. No:24
Dükkân
3 Yıllık
29 m²10.000,00 TL (Yıllık)900,00 TL
2.500,00 TL

4- Mülkiyeti Balıkesir / Burhaniye Başkanlığı’na ait 3 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 31.03.2020 Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

5- İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Burhaniye Belediye Başkanlığı Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 31.03.2020 Salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

6- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

7- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

8- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenecektir.

Gerçek kişiler için:

a) İhaleye katılım için dilekçe,
b) Kanuni İkametgah Belgesi,
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin belge (Nakit, Banka teminat mektubu),
e) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge,
f) Vekaleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekaletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için ayrıca:

a) Tebligat için adres beyanı,

b) Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekaletname,

c) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi

9- İhale şartnameleri Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir