Burhaniye Belediyesine Ait 4 Adet İş Yerleri Kiraya Verilecektir

✔ Burhaniye Belediyesine Ait 4 Adet İş Yerleri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 04.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Kiraya Verme,
✔ Burhaniye Belediyesinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-177.png

4-) Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi’ne ait 4 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 04.02.2020 Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

5-) İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyenin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 04.02.2020 Salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

6-) İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

😎 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için:

a) İhaleye katılım için dilekçe,

b) Kanuni İkametgâh Belgesi,

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

e) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge,

f) Vekâleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için ayrıca:

a) Tebligat için adres beyanı,

b) Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,

c) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,

9-) İhale şartnameleri Belediyenin Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok