Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 258 0

Bursa/Nilüfer Belediyesi Ayvaköy’de 58 m² Kahvehaneyi İhale Usulü İle Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Bursa/Nilüfer Belediyesi Ayvaköy’de 58 m² Kahvehaneyi İhale Usulü İle Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Ayvaköy Mah. 102 ada, 31 parselde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 58,00 m²’lik Kahvehanenin 3 yıl süre ile kiralanması işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi :
Nilüfer Belediyesi Encümeninde,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

İŞİN ADI:

200,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 216,00 TL. geçici teminatlı Ayvaköy Mahallesi 102 ada, 31 parselde bulunan ve mülkiyeti Nilüfer Belediyesine ait 58,00 m²’lik Kahvehanenin 3 yıl süre ile kiralanması işi, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyenin Encümeninde 18.03.2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi, Nilüfer Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Nilüfer Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Nüfus Cüzdan örneği,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) 2020 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Belediyenin Encümenine müracaatları ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir