Çanakkale Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Taşınmazlarını Kiraya Veriyor

✔ Çanakkale Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Taşınmazlarını Kiraya Veriyor

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.03.2020 — saat: 09:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Caddesi, No: 81 Merkez/Çanakkale adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet binası,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
MahallesiSokak/
Mevkii
Ada/
parsel
(m²)CinsiKiralama AmacıTahmini
Bedel TL
FevzipaşaKuyu Sokak161/3021,89Kerpiç EvKonut2.640,00
Namık KemalMuhtar Hüsnü Akkoyun Caddesi463/2794,31Bahçeli Kargir Evİşyeri/
Ticari
5.880,00
FevzipaşaKuyu Sokak161/3118,23Kargir EvKonut4.440,00
FevzipaşaKuyu Caddesi210/3513,33Kargir EvKonut4.440,00
CevatpaşaMehmetçik Bulvarı19/16110,12Kargir Evİşyeri/
Ticari
36.000,00

Taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Caddesi, No: 81 Merkez/Çanakkale adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet binasında, Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
2- Taşınmaz kiralamalarında şartnamede belirtilen Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi) ihale komisyonuna vermeleri,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını belirtir Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Çanakkale Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılan Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu ihale komisyonuna vermeleri,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 3. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
4- Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ve teyit yazısı ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
6- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhale bilgileri https://canakkale.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok