Çanakkale Hamidiye Tabyaları İçerisinde Bulunan Kafeteryalar Kiraya Verilecektir

✔ Çanakkale Hamidiye Tabyaları İçerisinde Bulunan Kafeteryalar Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na Tahsisli, Anadolu Hamidiye Tabyaları İçerisinde Bulunan Kafeteryaların Kiralanması İşi
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.02.2020 — saat: 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kemalpaşa Mahallesi Kilye Mevki No: 1 Eceabat / Çanakkale
  • İhale Türü : Kiraya Verme

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na Tahsisli, Anadolu Hamidiye Tabyaları İçerisinde Bulunan Kafeteryaların Kiralanması İşi yapılacaktır. İhale kapsamında 3 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.

1- İhale 28.02.2020 Cuma günü saat 11.00’da, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kemalpaşa Mahallesi Kilye Mevki No:1 Eceabat/Çanakkale adresinde gerçekleştirilecektir.

2- Muhammen bedel aylık 24.000,00 Türk Lirası (YirmiDörtBinTürkLirası) + KDV’dir.

3- Geçici Teminat Tutarı aylık kira bedelinin %3’ü olan 69.120,00 Türk Lirası (AltmışDokuzBinYüzYirmiTürkLirası)’dır.

4- İşin süresi yer tesliminden sonra verilecek olan taahhütnamenin (maksimum 3 aylık süre içerisinde) yerine getirilmesinden itibaren 8 yıldır.

5- İsteklilerin tekliflerini ihale günü saatine kadar Başkanlığın ihaleyi yapacağı adrese teslim etmesi gerekmektedir. Teklif şartları ihale tarihini takip eden 90 (doksan) gün süre ile sabit kalacaktır.

6- İhale dokümanı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çamburnu İdari Binasında incelenip, satın alınabilecektir. İhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.
İhale pazarlık usulü ile yapılacaktır.

7- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir.

8- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
Telefon: 0 (286) 814 11 28-Dahili 1077
Fax: 0 (286) 814 17 30
E-mail: [email protected]

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok