Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 167 0

Çay Bahçesi Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Çay Bahçesi Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Cumhuriyet Meydanı Çay Bahçesi,
İşin Yapılacağı Yer : Sivas/Gemerek,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 09.03.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Sivas/Gemerek Belediyesi Encümen Toplantı salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- İhalenin konusu: Sivas/Gemerek Belediyesine ait Gemerek Cumhuriyet Meydanı Çay Bahçesi 3 yılığına Kiraya verilmesi,

2- Dosya Bedeli : 250,00 TL ( İhaleye gireceklerin dosya alması zorunludur.)

3- İhale Yeri : Gemerek Belediyesi Encümen Toplantı salonu,

4- İhale Tarih ve saati : 09.03.2020 Pazartesi günü saat: 14:30

5- İhale usulü: 2886 sayılı DİK’ nun 45. madde hükümlerince açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

6- Muhammen bedel : Aylık 585,00-tl.- (beşyüzseksenbeştl)

7- Geçici Teminat : 250.- TL. (ikiyüzellitl)

8- İsteklilerde aranan belgeler :

  • İkametgah ilmühaberi.
  • nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Özel ve Tüzel kişi olmaları halinde Esnaf ve Ticaret Odalarına kayıtlı olduğuna dair yılına ait belge.
  • Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.
  • Teminat olarak tedavüldeki Türk Lirası veya banka teminat mektubu, Devlet veya hazine tahvilleri kabul edilir.
  • Posta ile teklifler 09/03/2020 Pazartesi günü saat: 14:30 de kadar komisyon başkanlığına gönderilebilir.
  • Konu ile ilgili detaylı bilgiler idari şartnamede mevcuttur.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir