Çay Bahçesi Kiraya Verilecektir

✔ Çay Bahçesi Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Cumhuriyet Meydanı Çay Bahçesi,
  • İşin Yapılacağı Yer : Sivas/Gemerek,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 09.03.2020 — saat: 14:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Sivas/Gemerek Belediyesi Encümen Toplantı salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Sivas/Gemerek Belediyesinden

1- İhalenin konusu: Sivas/Gemerek Belediyesine ait Gemerek Cumhuriyet Meydanı Çay Bahçesi 3 yılığına Kiraya verilmesi,

2- Dosya Bedeli : 250,00 TL ( İhaleye gireceklerin dosya alması zorunludur.)

3- İhale Yeri : Gemerek Belediyesi Encümen Toplantı salonu,

4- İhale Tarih ve saati : 09.03.2020 Pazartesi günü saat: 14:30

5- İhale usulü: 2886 sayılı DİK’ nun 45. madde hükümlerince açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

6- Muhammen bedel : Aylık 585,00-tl.- (beşyüzseksenbeştl)

7- Geçici Teminat : 250.- TL. (ikiyüzellitl)

8- İsteklilerde aranan belgeler :

* İkametgah ilmühaberi.

* nüfus cüzdan fotokopisi.

* Özel ve Tüzel kişi olmaları halinde Esnaf ve Ticaret Odalarına kayıtlı olduğuna dair yılına ait belge.

* Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.

* Teminat olarak tedavüldeki Türk Lirası veya banka teminat mektubu, Devlet veya hazine tahvilleri kabul edilir.

* Posta ile teklifler 09/03/2020 Pazartesi günü saat: 14:30 de kadar komisyon başkanlığına gönderilebilir.

* Konu ile ilgili detaylı bilgiler idari şartnamede mevcuttur.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok