Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 284 0

Çay Belediyesine Ait Taşınmaz Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Afyonkarahisar/Çay Belediyesine Ait Taşınmaz Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Afyonkarahisar/Çay Belediyesine ait ilçemiz Ali Kaleli Mahallesi Ali Kaleli spor tesisleri çayır oto ve Bademlik içi 8.000,00 m2 çayır otu için Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden sezon sonuna kadar ihale suretiyle kiraya verilebilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 23.03.202 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,


1-Mülkiyeti Çay Belediyesine ait ilçemiz Ali Kaleli Mahallesi Ali Kaleli spor tesisleri çayır oto ve Bademlik içi 8.000,00 M2 çayır otu için Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden sezon sonuna kadar ihale suretiyle kiraya verilebilecektir.

2-İhale 23.03.2020 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00’de Afyonkarahisar /Çay Belediyesinin meclis salonunda Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.

3- a) Ali Kaleli Mahallesi Ali Kaleli spor tesisleri çayır oto için kira ihale muhammen bedeli 15.000,00 TL olup, ihale geçici teminatı 450,00 TL dir. İhale saati: 14:00,
3- b) Bademlik içi 8.000,00 m2 çayır otu için kira ihale muhammen bedeli 10.000,00 TL olup, ihale geçici teminatı 300,00 TL dir. İhale saati 14:05
,

4- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;
a) Nüfus cüzdanının aslı yada noter tasdikli kimlik belgesi.
b) Son altı aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.
c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü.

5- İhale, ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

6- Bu husustaki şartname mesai saatleri dahilinde Çay Belediyesi Gelir Şefliğinden görülebilinir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir