Çeşme Belediyesine Ait 8 Adet Dubleks Mesken Kiraya Verilecektir

✔ Çeşme Belediyesine Ait 8 Adet Dubleks Mesken Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Alaçatı Mahallesi, Liman Mevkii, 264 ada, 1 parsel üzerinde bulunan C Blok zemin+1. Kat b.b. 8 dubleks mesken,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 27.02.2020 — saat: 14:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Çeşme Belediye Meclis Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Çeşme Belediyesinden

1- Belediyeye ait, İlçemiz Alaçatı Mahallesi, Liman Mevkii, 264 ada, 1 parsel üzerinde bulunan C Blok zemin+1. Kat b.b. 8 dubleks meskenin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince 3 (üç) yıl,

2-Söz konusu muhammen bedeli, ilk bir yıl için belirlenen 90.000,00-TL olup; geçici teminatı 2.700.-TL’dir.

3- İhale 27.02.2020 tarihinde, Perşembe günü, saat: 14:30’da, Belediye Meclis Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 100,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale gün ve saatine kadar;

İsteklinin kimliği,

– İkametgah belgesi,

– Tebligat için adres beyanı,

– Geçici Teminat makbuzu,

– İhaleye katılacak tüzel kişi ise; ihaleye tüzel kişi adına katılacak kişinin, Ticaret Sicil Gazetesi ve/veya Ticaret Sicil Gazetesi’ne havi noter tasdikli imza sirkülerinde yetkili kişi olduğunu ve yetki süresini gösteren belge, yetkili kişinin kimliği,

– İstekli adına vekaleten katılınıyor ise vekaletname,

– İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

ile birlikte Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
İstenilen belgelerin tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır. Aksi halde istekli ihaleye kabul edilmeyecektir. İlanen duyurulur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok