Reklam Alanı
Reklam Alanı

Çine Belediyesi Depo, Otlak ve Dükkanlar Kiraya Verecek

Paylaş:

✔ Çine Belediyesi Depo, Otlak ve Dükkanlar Kiraya Verecek

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01310351
  • Şehir: AYDIN
  • İlçe: Çine
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 23.02.2021 – saat: 14:00

Çine Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri, vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen gayrimenkullerin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45nci maddesine göre Sıra No:1’ den 24’ e kadar olan taşınmazlar 3 (üç) yıl, Sıra No:25’ ten 30’ a kadar olanlar 1 (bir)  yıl süre ile23/02/2021tarihinde 14:00’de başlayarak Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

SIRA
NO
Kiraya Verilecek Taşınmaz AdresiVasfıParsel NoAlanı
(M2)
Muhammen
Bedel (Aylık)
Muhammen
Bedel
(Yıllık)
Geçici Teminat% 3İhale
saati

 
1Şevketiye Mah. M. Yavaş Cad. No: 147/EDükkan10565,00610,0014:00
2H. Abat Mah. Nuri Ülgüç Sok.No:1/EDükkan20470,00507,0014:02
3H. Abat Mah. 200 Sok.No:1/HDükkan10250,00270,0014:04
4H. Abat Mah. M. Nuri ÜlgüçSk. No:1/BDükkan10245,00264,0014:06
5Şevketiye Mah. 242 Sk. No:4/FDükkan10175,00189,0014:08
6Akçaova Mah. Sardunya Sk. No:16Dükkan40100,00108,0014:10
7Akçaova Mah. Sardunya Sk. No:18Dükkan40100,00108,0014:12
8Akçaova Mah. Sardunya Sk. No:20Dükkan40100,00108,0014:14
9Akçaova Mah. Sardunya Sk. No:22Dükkan40100,00108,0014:16
10Akçaova Mah. Sardunya Sk. No:24Dükkan40100,00108,0014:18
11Akçaova Mah. Sardunya Sk. No:28Dükkan40100,00108,0014:20
12Akçaova Mah. Sardunya Sk. No:30Dükkan40100,00108,0014:22
13Akçaova Mah. Cumh.  Mey. No:21/ADükkan15290,00313,0014:24
14Akçaova Mah. Cumh.  Mey. No:21/BDükkan20490,00529,0014:26
15Akçaova Mah. Cumh.  Mey. No:21/DDükkan25400,00432,0014:28
16Akçaova Mah. Cumh.  Mey. No:21/GDükkan25590,00637,0014:30
17Akçaova Mah. Hürriyet  Sk. 1/ BDükkan15190,00205,0014:32
18Akçaova Mah. Hürriyet  Sk. 1/ DDükkan15190,00205,0014:34
19Karakollar Mah. Düğün Sk.  No:2/CDükkan50160,00172,0014:36
20Eskiçine Mah. Merkez Sk.Dükkan20160,00172,0014:38
21Altınova Mah. Merkez Sok. No:131Dükkan15115,00124,0014:40
22Kahraman Mah. Merkez Sk. No:249/1Dükkan10460,00496,0014:42
23Cumalı Mah.Dükkan10160,00172,0014:44
24Bucak Mah.Depo100210,00226,0014:46
25Yeniköy Mah.Otlak239/532.6471.000,0030,0014:48
26Ovacık Mah.Otlak107/22231.6881.250,0037,0014:50
27Subaşı Mah.Otlak118/20176.9933.000,0090,0014:52
28Cumalı Mah.Tarla113/210.0006.100,00183,0014:54
29Çaltı Mah.Tarla183/42482750,0022,0014:56
30Çöğürlük Mah.Tarla109/116.3826.500,00195,0014:58

İhaleye katılacak olanlardan istenecekler

* İhale Dosya Ücreti ve Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz.

* Gerçek kişilerden, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi.

* Gerçek Kişiler yapacağı işe göre oda kayıt belgesi.

* Tüzel Kişilerden;

  • İmza Sirküleri, Yetki Belgesi
  • 2021 Yılına Ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve Belediyeye kira, emlak, ÇTV, para cezası ve diğer borcu olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

2- İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi, resim, harç, elektrik ve su aboneliği ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.

3- İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ihale ile ilgili Ek Şartlar ve Teknik Şartname Taşınmaz Kira Şartnamesinde belirtilmiştir. Ayrıca ihaleye katılacak olanların 75,00 TL bedel karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.

4- İhaleye girmek isteyen istekliler 23.02.2021Salı günü saat 12:30’a kadar ihale dosyasını almak zorundadır.

5- Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Keyfiyet ilan olunur.    

  

                              


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir