Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 283 0

Dalaman Belediyesine Ait 9 Adet Dükkan Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.02.2020 — ssat: 11:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Datça Belediyesi hizmet binası toplantı salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme
,

Belediyeye ait 9 adet gayrimenkulun kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır. İhale 12.02.2020 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1-) İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 100.00-TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-) İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler

(a) Tebligat için adres beyanı,

(b) Kimlik fotokopisi,

(c) Adli sicil belgesi (son 30 günlük) (ç)Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge,

(d) Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi,

(e) Şirket yetkililerin adli sicil belgesi,

(f) İmza sirküleri,

(g) Son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi,

(ğ) Vekâleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,

(h) Tebligat için adres beyanı,

3-) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1- İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi C blok no: 18’de 128 m2 sanayi dükkanının aylı kira muhammen bedeli 917.00-TL geçici teminatı 991.00-TL ihale 12.02.2020 tarihinde saat 11:10’da kira süresi 3 yıl.

2- İlçemiz Sanayi bölgesinde 190 ada 1 parselde 250 m2 işyeri yapılabilecek arsanın aylık kira muhammen bedeli 360.00-TL geçici teminatı 389.00-TL ihale 12.02.2020 saat 11: 20’de kira süresi 3 yıl.

3- İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi D blok no: 9’da 256 m2 sanayi dükkanının aylık kira muhammen bedeli 2.219.00-TL geçici teminatı 2.400,00-TL ihale 12.02.2020 tarihinde saat 11:30’da kira süresi 3 yıl.

4- İlçemiz Şerefler mahallesi Merkez sokak no: 39’da bulunan işyerinin aylık kira muhammen bedeli 276.00-TL geçici teminatı 299.00-TL ihale 12.02.2020 tarihinde saat 11:40’da kira süresi 3 yıl.

5- İlçemiz Söğütlüyurt mahallesi Ahmet Haşim caddesinde 200 m2 işyeri yapılabilecek arsanın aylık kira muhammen bedeli 186.00-TL geçici teminatı 201.00-TL ihale 12.02.2020 tarihinde saat 11:50’de kira süresi 3 yıl.

6- İlçemiz Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi B blok no: 68’de 64 m2 sanayi dükkanının aylık kira muhammen bedeli 676.00-TL geçici teminatı 731.00-TL ihale 12.02.2020 tarihinde saat 12:00’de kira süresi 3 yıl.

7-İlçemiz Merkez mahallesi sanayi caddesi 22. sokak ‘da 102 ada 113 parselde 3.154 m2 işyeri yapılabilecek arsanın aylık kira muhammen bedeli 3.154,00-TL geçici teminatı 3.407,00-TL ihale 12.02.2020 tarihinde saat 12:10’da kira süresi 3 yıl.

8-İlçemiz Karaçalı mahallesi Mavi kent sitesinde bulunan A1 blok 4. Kat: 9 nolu bağımsız bölüm dairenin aylık kira muhammen bedeli 581.25-TL geçici teminatı 628.00-TL ihale 12.02.2020 tarihinde saat 12:20’de kira süresi 3 yıl.

9- İlçemiz Karaçalı mahallesi Mavi kent sitesinde bulunan A2 blok 4. Kat: 10 nolu bağımsız bölüm dairenin aylık kira muhammen bedeli 581.25-TL geçici teminatı 628.00-TL ihale 12.02.2020 tarihinde saat 12:30’da kira süresi 3 yıl.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir