Deve Güreşi Organizasyonu Yapılacak Alanda Bulunan Satış Tezgahları Kiraya Verilecektir

✔ Deve Güreşi Organizasyonu Yapılacak Alanda Bulunan Satış Tezgahları Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Çanakkale/Ayvacık Belediye toplantı salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Ayvacık Belediyesinden

1- Ayvacık İlçesi Ümmühan Mahallesi, Çiğiller mevkii 63 ada, 59 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan arenada 01 Mart 2020 pazar günü, Kültürel Faaliyetler kapsamında yapılması planlanan, Deve Güreşi Festivalinde deve güreşinin yapılacağı alana satış yapmak üzere gelen esnafların tezgahlarını açacağı alan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

2- İhale, 28 Şubat 2020 Cuma günü saat 10.00’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhale bedeli 35.000,00-TL olup, İhale geçici teminat miktarı 1.050,00-TL’dir. İhaleyi kazanan ihale masraflarını (İhale ile ilgili tüm vergi, resim, harç vb.) ve ihale bedelini 28.02.2020 Cuma günü saat 16.30’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmak ve sözleşme imzalamak zorundadır.

4- İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 28.02.2020 günü saat 09.30’a kadar; dilekçe ile geçici teminat makbuzları, kimlik Fotokopisi, Tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi, imza sirküleri, Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesini, Vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini, Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi ile müracaatları yeterlidir.

6- İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez. İlanen duyurulur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok