DHMİ Ankara Esenboğa Havalimanı Hangar Mahalli İhaleyle Kiraya Verilecektir

✔ DHMİ Ankara Esenboğa Havalimanı Hangar Mahalli İhaleyle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI HANGAR MAHALLİ KİRALAMA İHALE İLANI,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 14:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü,
  • İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden

1. Ankara Esenboğa Havalimanında 6 nolu apronda bulunan 7 nolu 1.500 m²’lik mahal, hangar yapılarak parklama, bakım, uçak boyama hizmetlerinde kullanılmak üzere KDV dahil aylık 27.500-TL (YirmiYediBinBeşYüzTürkLirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecektir.

2. Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dahil 100-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye katılmak isteyenler 50.000.-TL (ElliBinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4. İstekliler 04.03.2020 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Ankara Esenboğa Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7. İhale 04.03.2020 günü saat 14:30’da Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler 06560 Yenimahalle / Ankara
Tel : 0 312 204 22 97
Faks : 0 312 212 54 22

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok