Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 229 0

Dijital Fotoğraf ve Dijital Video Çekme İşi Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Kağıthane Belediyesi Sadabad Kültür Merkezi Kağıthane Evlendirme Salonları nikah törenlerinde dijital fotoğraf ve dijital video çekme işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 31.03.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi :
Kağıthane Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

İHALE İLANI

Kağıthane Belediyesi Sadabad Kültür Merkezi Kağıthane Evlendirme Salonları nikah törenlerinde dijital fotoğraf ve dijital video çekme işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile 3 (Üç) yıllığına ihale edilerek kiraya verilecektir.

 • İhalenin Süresi: Sözleşmenin noterden imzalanmasından sonra 36 aydır (3 yıl).
 • İhale Aylık Muhammen Bedeli: 45.000,00 TL + KDV (Kırk Beş Bin Türk Lirası + KDV)’dir.

Sözleşme sonrası 1 (Bir ) yıllık tutar peşin olarak T.C. Ziraat Bankası Kağıthane Şubesinin IBAN TR81 0001 0009 1779 8976 3450 01 no’lu belediyemiz İşletme Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.

 • İhale Geçici Teminat Bedeli : 48.600,00 TL.(Kırk Sekiz Bin Altı Yüz Türk Lirası)’dır.
 • İhale iştirak bedeli : 162,000,00 TL (Yüz Altmış İki bin Türk Lirası)’dır.
 • İhale konusu işin şartnameleri, Belediyemiz İşletmeler Müdürlüğü’nden 2.500,00 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) bedelle satın alınabilir.
 • Geçici Teminat ve İhale İştirak Bedeli; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda tayin olunan değerler üzerinden verilebileceği gibi, Kağıthane Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü veznelerine nakit olarak da yatırılacaktır.

İhale, 31.03.2020 Salı günü saat: 10.30’da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

Dosya teslim yeri ve süresi: İhaleye katılmak için istenen tüm belgelerden oluşan ihale dosyası en geç 30.03.2020 Pazartesi günü Saat: 14.00’a kadar Kağıthane Belediyesi İşletme Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

İhaleye katılmak üzere idareye süresinde ihale dosyası teslim edenler; nüfus cüzdanı, tüzel kişilerde noterden alınmış vekaletname ile 31.03.2020 Salı günü saat :10.30’da Belediyemiz Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhale öncesi teklif mektubunda bulunacak belgeler;

ŞAHISLAR

 • T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus cüzdanı sureti. (Muhtarlıktan/E-Devlet üzerinden barkodlu)
 • İkametgah senedi (Muhtarlıktan/E-Devlet üzerinden barkodlu),
 • Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
 • Tebligat Adres Beyanı,
 • İşyerinin vergi levhasının onaylı sureti,
 • SGK, Vergi Dairesi ve Belediye’den alınacak “Borcu Yoktur” yazıları. Malzeme beyanı veya noterden taahhütname,
 • Vekaleten ihaleye katılımda yüklenici adına Katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter Tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza
 • Beyannamesi,
 • Katılımcıların, Fotoğrafçılar Derneğine veya Fotoğrafçılar Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2020 yılına ait belge,
 • Katılımcıların ihale ilk ilan tarihinden önce en az 3 (Üç) kişiyi sigortalı çalıştırıyor olması,
 • İhaleye katılacakların kendi adlarına ait olan Mesleki Yeterlilik Belgesi (Usta öğreticilik/Kalfalık Vb. ) belgelerinin olması,
 • İş bitirme / İş deneyim belgesi,
 • Tebliğ için KEP uzantılı mail adres beyanı,
 • İşletme Müdürlüğü’nden alınan imzalanmış şartname örneği.
 • İhale Genel ve Özel Şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler.

ŞİRKETLER

 • İmza sirküleri (Noterden),
 • Ticaret Odasından faaliyet belgesi,
 • Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
 • Tebligat Adres Beyanı,
 • İşyerinin vergi levhasının onaylı sureti,
 • SGK, Vergi Dairesi ve Belediye’den alınacak “borcu yoktur” yazıları.
 • Malzeme beyanı veya noterden taahhütname,
 • Vekaleten ihaleye katılımda yüklenici adına Katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza Beyannamesi,
 • Katılımcıların, Fotoğrafçılar Derneğine veya Fotoğrafçılar Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2020 yılına ait belge,
 • Katılımcıların ihale ilk ilan tarihinden önce en az 3 (Üç) kişiyi sigortalı çalıştırıyor olması,
 • İhaleye katılacakların kendi adlarına ait olan Mesleki Yeterlilik Belgesi (Usta öğreticilik/Kalfalık Vb.) belgelerinin olması,
 • İş bitirme / İş deneyim belgesi,
 • Tebliğ için KEP uzantılı mail adres beyanı,İşletme Müdürlüğü’nden alınan imzalanmış şartname örneği,
 • İhale Genel ve Özel Şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler,

Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir