Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 202 0

Dilovası Belediyesi’ne Ait İş Yeri, Büfe ve Daire Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Dilovası Belediyesi’ne Ait İş Yeri, Büfe ve Daire Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Dilovası İlçesi Diliskelesi Mahallesi Liman Caddesi No:40, 85 m2 Kafeteryanın (3 (Üç) Yıllığına), Diliskelesi Mahallesi Atatürk Caddesi Şehit İlimder Atasoy Parkı 10 m2 Büfenin (3 (Üç) Yıllığına) ve Demirciler Mahallesi No: 8, 80 m2 Dairenin (3 (Üç) Yıllığına)
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Dilovası Belediyesi Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Dilovası ilçesi, Diliskelesi Mahallesi Liman Caddesi No: 40, 85 m2 Kafeteryanın (3 (Üç) Yıllığına), Diliskelesi Mahallesi Atatürk Caddesi Şehit İlimder Atasoy Parkı 10 m2 Büfenin (3 (Üç) Yıllığına) ve Demirciler Mahallesi No: 8, 80 m2 Dairenin (3 (Üç) Yıllığına) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 11.03.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00, 10:15 ve 10:30’ da Dilovası Belediyesi Hizmet binası içerisinde bulunan Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

2- Taşınmazların konumları, alanları, tahmin edilen bedelleri, Geçici teminat miktarları, İhale tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.

3- Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Dilovası Belediyesince açılacak ihalelere katılamazlar.

4- Kiraya verilecek Taşınmazların yerleri, yüzölçümleri, hisse miktarları, muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

SıraNo:MahallesiPafta No:Ada No:Parsel No:Yüzölçümü (m2)Muhammen Bedeli TL.)Geçici Teminat (TL)İhale Günü ve Saati
1Diliskelesi33868536.000,001.080,0011.03.2020
10:00
2Diliskelesi18721014.400,00432,0011.03.2020
10:15
3Demirciler22768011.988,00359,6411.03.2020
10:30

5- İhaleye çıkarılan Taşınmazlara ilişkin İhale Şartname ve ekleri 1 sıra no için 250,00 TL. (İkiyüzelliTürklirası), 2 ve 3 sıra no için 200,00 TL. (İkiyüzTürklirası) bedel karşılığı verilecek olup Şartname ve ekleri Dilovası Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilir.

6- İhaleye katılacak olanlar taşınmazların ihalesine ait teminat bedelini ihale tarihi olan 1. Sıra no için; 11.03.2020 Çarşamba günü en geç saat 10:00’a, 2. Sıra no için 10:15’e ve 10:30’ a kadar Dilovası Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

7- Dilovası Belediyesi Encümeni bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir