Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 289 0

Diyarbakır Havalimanı Tatlı Satış Mahalli Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Diyarbakır Havalimanı Tatlı Satış Mahalli Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Diyarbakır Havalimanı iç/dış ortak giden yolcu salonunda bulunan T-15 nolu 30,87 m2’lik tatlı satış mahalli,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.04.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü,
İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
İhale Türü : Kiraya Verme,


DİYARBAKIR HAVALİMANI TATLI SATIŞ MAHALLİ KİRALAMA İHALE İLANI


1. Diyarbakır Havalimanı iç/dış ortak giden yolcu salonunda bulunan T-15 nolu 30,87 m2’lik tatlı satış mahalli KDV dahil aylık 8.500.-TL (SekizbinbeşyüzTürkLirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2. Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye katılmak isteyenler 50.000.-TL (EllibinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4. İstekliler 03.04.2020 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Diyarbakır Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7. İhale 03.04.2020 günü saat 14:30’da Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres 1:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0 312 204 22 97
Faks: 0 312 212 54 22

Adres 2:

Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü Tel no: 0412 233 27 19


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir