Erzincan Havalimanı Rent a Car Mahalli Kiralama İhalesi

✔ Erzincan Havalimanı Rent a Car Mahalli Kiralama İhalesi

1. Erzincan Havalimanı İç Hat Gelen Yolcu Salonunda bulunan ve her biri 4,3 m² olan T-01, T-04 ve T-07 nolu rent a car mahallerinin beheri KDV dahil aylık 4.720.- TL (Dört Bin Yedi Yüz Yirmi Türk Lirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2. Söz konusu mahallere ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Erzincan Havalimanı Müdürlüğünden KDV dâhil 100.-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye katılmak isteyenler beher hacim için 30.000.-TL (OtuzBinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4. Kiralanacak mahallere talip olanlar 29.01.2020 tarihi saat 14:00’ e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp DHMİ Erzincan Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6. Söz konusu mahaller ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7. İhaleler 29.01.2020 tarihinde saat 14:30’ da Erzincan Havalimanı Müdürlüğünde sırayla yapılacaktır.

8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler 06560 Yenimahalle / Ankara Tel: 0 312 204 22 97 Faks: 0 312 212 54 22

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok