Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 396 0

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kafeterya ve Çay Bahçesini 3 Yıllığına Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kafeterya ve Çay Bahçesini 3 Yıllığına Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.03.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belkent A.Ş.Merkezinde bulunan Toplantı Salonunda (İstiklal Mahallesi Çınar Sokak No: 1/B1 Odunpazarı,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,


Mülkiyeti Eskişehir Büyükşehir Belediyesine; İşletme hakkı şirketimize ait olan aşağıda yeri, numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, şartname bedeli, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkulün sözleşme imzalandığı tarihten itibaren, 10.08.2024 tarihine kadar işletme hakkının kiraya verilmesi işi ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.

Şartname; İstiklal Mahallesi Çınar Sokak No: 1/B1 Odunpazarı / Eskişehir adresinde kurulu bulunan Belkent A.Ş. muhasebe biriminde görülebilir.

İsteklilerin;

 • Kanuni İkametgahı olması,
 • Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
 • İmza sirküleri vermesi (Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri) ve kimlik fotokopisi (aslı İhale anında ibraz edilecektir.),
 • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri,
 • İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
 • Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu,
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,
 • Şartname alındı makbuzu ,
 • En az 3 yıldan beri eşdeğer bir yeri işlettiğine dair belge veya franchise belgesine sahip olmak,
 • En az 3 yıllık turizm belgesine sahip olmak,
 • Şartnamede belirtilen diğer belgeler,

ile birlikte ihale gün ve saatinde Belkent A.Ş.Merkezinde bulunan Toplantı Salonunda (İstiklal Mahallesi Çınar Sokak No: 1/B1 Odunpazarı/ Eskişehir) adresinde hazır bulunmaları,

İhaleye çıkacak işyerleriMuhammen BedeliGeçici TeminatıŞartname Bedeliİhale Tarihiİhale Saati
Kentpark İçerisinde Bulunan Göletli Kafeterya Sosyal Tesis ve Çay Bahçesi15.000,00-TL+KDV/Ay5.400,00-TL250,00-TL25.03.202011.00

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir