Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 209 0

Etimesgut Belediyesine Ait İşletme Yerleri İhaleyle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Etimesgut Belediyesine ait açık çay oçağı ve bahçesi Gıda Meşrubat büfe yerlerinin işletme yerleri ihaleyle kiraya verilecektir,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.02.2020 — saat: 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 24.02.2020 tarihi saat 16:00’ya kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No: 5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme
,

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.

1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No: 5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c , 45, 46,47. 48.ve 49. maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartnameler çerçevesinde yapılacaktır.

3) İhaleye çıkarılan yerlere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. Açık çay bahçesi ihalesine katılacakların söz konusu yere ilişkin ihale şartnamesini 500,00-TL karşılığında temin etmesi gerekmektedir.

4) Söz konusu yerlere ilişkin muhammen bedeli; 3 yıllık tahmini kira bedeli+KDVolup ihale sonucunda belirlenen kira bedeli ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyatı Endeksi’nin (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.

5) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:

5.1. Gerçek kişiler için;

5.1.1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi
5.1.2. Yerleşim Yeri Belgesi
5.1.3. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi
5.1.4. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı
5.1.5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı
5.1.6. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği

5.2. Tüzel kişilere için;

5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği
5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
5.2.4. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı
5.2.5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı
5.2.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi
5.2.7. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1,5.2.2,5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına
bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

5.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri

5.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan

5.5. İlan tarihinden sonra Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair ( yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

5.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.

5.7. Açık çay bahçesine ait şartnamenin satın alındığına dair makbuz.

6) İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını 24.02.2020 tarihi saat 16:00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir