Ezine Belediyesine Ait Pazar Yerleri Kiraya Verilecektir

✔ Ezine Belediyesine Ait Pazar Yerleri Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01305424
 • Şehir: ÇANAKKALE
 • İlçe: Ezine
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.02.2021 – saat: 11:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: EZİNE İLÇESİ KAPALI PAZARYERİNDE BULUNAN SEBZE-MEYVE REYONUNDA B3,D3,D4,E10,I4,A6,A8,B5,B8,D5,D6,E6,E8,F6,F8,G6,I6  NOLU PERONLAR İLE R28,  R35, R36, R37, R38,P45, R30, R31,R32,R33,R34 NOLU TUHAFİYE PERONLARIN KULLANIM ALANI
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Ezine Belediyesi Encümen Salonu
 • Ezine Belediyesi
 • ✔ PAZARYERİ KULLANIM ALANLARI İHALESİ


  EZİNE İLÇESİ KAPALI PAZARYERİNDE BULUNAN SEBZE-MEYVE REYONUNDA B3,D3,D4,E10,I4,A6,A8,B5,B8,D5,D6,E6,E8,F6,F8,G6,I6  NOLU PERONLAR İLE R28,  R35, R36, R37, R38,P45, R30, R31,R32,R33,R34 NOLU TUHAFİYE PERONLARIN KULLANIM ALANINA AİT İHALE İLANIDIR.


  Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 16.02.2021 tarihinde, tabloda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümen Salonunda kullanım alanı ihalesi yapılacaktır.

  İHALE
  TARİHİ
  SAATİPERON
  NO
  CİNSİMUHAM.
    BEDEL
  GEÇİCİ
  TEMİNAT
  16.02.202111.00B3SEB-MEYKÖŞE60.0003.000
  16.02.202111.05D3SEB-MEYKÖŞE 60.000 3.000
  16.02.202111.10D4SEB-MEYKÖŞE 60.000 3.000
  16.02.202111.15E10SEB-MEYKÖŞE 60.000 3.000
  16.02.202111.20I4SEB-MEYKÖŞE 60.000 3.000
  16.02.202111.25A6SEB-MEYORTA40.000 3.000
  16.02.202111.30A8SEB-MEYORTA 40.000 3.000
  16.02.202111.35B5SEB-MEYORTA 40.000 3.000
  16.02.202111.40B8SEB-MEYORTA 40.000 3.000
  16.02.202111.45D5SEB-MEYORTA 40.000 3.000
  16.02.202111.50D6SEB-MEYORTA 40.000 3.000
  16.02.202111.55E6SEB-MEYORTA 40.000 3.000
  16.02.202112.00E8SEB-MEYORTA 40.000 3.000
  16.02.202112.05F6SEB-MEYORTA 40.000 3.000
  16.02.202112.10F8SEB-MEYORTA 40.000 3.000
  16.02.202112.15G6SEB-MEYORTA 40.000 3.000
  16.02.202112.20I6SEB-MEYORTA 40.000 3.000
  16.02.202112.25R28TUHAFKÖŞE25.000 3.000
  16.02.202112.30R35TUHAFKÖŞE 25.000 3.000
  16.02.202112.35R36TUHAFKÖŞE 25.000 3.000
  16.02.202112.40R37TUHAFKÖŞE 25.000 3.000
  16.02.202112.45R38TUHAFKÖŞE 25.000 3.000
  16.02.202112.50P45TUHAFKÖŞE 25.000 3.000
  16.02.202112.55R30TUHAFORTA20.000 3.000
  16.02.202113.00R31TUHAFORTA 20.000 3.000
  16.02.202113.05R32TUHAFORTA 20.000 3.000
  16.02.202113.10R33TUHAFORTA 20.000 3.000
  16.02.202113.15R34TUHAFORTA 20.000 3.000

  İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye veznesine gireceği her ayrı işyeri için 1.000.- TL bedel yatırılarak  Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

  ✔ İhaleye katılmak için istenen belgeler;
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
  • Son altı aya ait Kanuni İkametgah.
  • Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.
  • Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık kiralama, satış ve kullanım ihalesi için  Noter tasdikli vekaletname örneği.
  • İstekli Tüzel kişi; Türkiye’de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya  vekaletname.
  • Taşınmazın ada , parsel ve bağımsız bölüm numarası  yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu.
  • Ezine Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge
  • İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

  2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir..

  3- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

  4- Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
  İlan olunur.

  İlgili Yazılar

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Başka Yazı Yok