Finike Belediyesine Ait 95 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir

✔ Finike Belediyesine Ait 95 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 95 adet gayrimenkulun kiraya verilmesi işi,
  • İşin Yapılacağı Yer : Antalya – Finike,
  • İhale ve Teklif Açma Tarih : 26.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No: 1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Finike Belediyesinden

1- Finike Belediyesi tarafından, aşağıda mahalle, cinsi ve nitelikleri yazılı tablonun 48, 49, 50, 51 ve 52 sıra numaralarında bulunan gayrimenkullerin kira süresi Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği 31.12.2021 tarihine kadar, listenin 90. Sırasında bulunan gayrimenkul 10 yıllığına, diğer gayrimenkullerin kira süresi ise sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-197.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-198.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-199.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-200.png

2- İhalelere katılacak gerçek veya tüzel kişilerin belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmaması gerekmekte olup, her katılımcı “BORCU YOKTUR” belgesini ibraz etmekle mükelleftir.

3- Gayrimenkul Kiralama İhalesi 26.02.2020 Çarşamba günü, saat 10:00’da liste sırasına göre Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak istekliler, her bir ihale için belirlenen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedeli olan 200,00 TL’yi en geç 25.02.2020 saat 17:30 kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Halk Bankası Şubesindeki TR67 0001 2009 5760 0007 0000 03 numaralı hesabına yatırarak evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

7- Kiralama İhale Bedeli birinci yıl kirası olup (KDV hariç), takip eden yıllarda kiralar TÜFE (12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacaktır.

8- Listenin 48, 49 ve 50. Sırasında bulunan Otogar İçi Otobüs Yazıhanelerinin kiralama ihalesine, yolcu taşımacılığı yapan ve bunu belgelendiren gerçek veya tüzel kişiler katılabilir.

9- Listenin 63-88 dahil arasındaki gayrimenkullerin kira sözleşmeleri; 2020 Mart ayında muhtelif tarihlerde sona ereceğinden, yeni sözleşme eski sözleşme tarihini müteakip başlayacaktır.

10- İhale ile ilgili her türlü vergi ve harçlar alıcıya aittir.

11- İhale ile ilgili istenilen bilgiler belediyede mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.

12- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok