Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 300 0

Gebze Belediyesinden Kiralık Lokanta….

Paylaş:

Gebze Belediyesinden Kiralık Lokanta….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Eskihisar Mah. 3024 Sok. No: 37/A’ da bulunan 467 m2 Lokanta (mutfak ve bahçesi ile beraber)
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 08.04.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Encümen Odası
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Gebze Belediyesine ait Eskihisar Mahallesi 3024 Sokak No: 37/A’ da bulunan 467 m2 Lokanta (mutfak ve bahçesi ile beraber) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği pazarlık usulü artırma sureti ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

2- İhale 08.04.2020 Çarşamba günü saat 14:00’ da Gebze Belediyesi Encümen Odası’nda Gebze Belediyesi Encümenince yapılacaktır.

3- Eskihisar Mahallesi 3024 Sokak No: 37/A’ da bulunan 467 m2 Lokanta (mutfak ve bahçesi ile beraber) kiralama süresi üç (3) yıl olup, 1. yıllık toplam muhammen kira bedeli 104.400,00.-TL+KDV’ dir. Geçici teminat bedeli 3.132,00.-TL olup, 2. ve 3. Yıllar kira artışları Encümence belirlenecektir.

4- İhaleye girebilmek için istenen belgeler:

 • Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi.
 • Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
 • Vekil ise Vekaletname,
 • 2015- 2019 yılları arası Kurumlar ve Gelirler vergisi borcu olmadığına dair belge,
 • 2886 S.D.İ.K’ na göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.
 • Kanuni İkametgahı. (şahıs)- Adres beyanı (şirket) Ticaret odası.
 • Geçici teminat,
 • Gebze Belediyesine (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.
 • Su (İSU) borcu olamadığına dair belge,
 • S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge,
 • Dosya alındı makbuzu,

5- Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası 250,00.-TL karşılığında mesai saatleri içinde Gebze Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edilir ve ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak için dosya alması zorunludur.

6- İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak 07.04.2020 Salı günü saat 12:00’ a kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler yine kapalı zarf içinde ihale dosyası içinde teslim edilecektir.

7- İhaleyi kazanan firma/şahıs % 6 katı teminat yatıracaktır.

8- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir