Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 391 0

Germencik Belediyesinin Kiralama İhalesi….

Paylaş:

Germencik Belediyesinin Kiralama İhalesi….

İlan Bilgileri
  • İlan No: ILN01286243
  • Şehir: AYDIN
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 14.01.2021 saat:13:30

GERMENCİK BELEDİYESİ İHALE İLANI

Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda ekli listede sıra numaraları hizasında bilgileri yer alan 75 (Yetmişbeş) adet taşınmazın kira ihalesi ile Germencik Belediyesi sorumluluk sahası içinde bulunan çam fıstığı ağaçlarının ağaç üstü mahsulünün satış ihalesi ve Germencik Belediye Başkanlığı sınırları içerisindeki Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması İşi ihaleleri, ihale şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile 14.01.2021 – 15.01.2021 tarihlerinde aşağıda belirtilen saatlerde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Her bir işin ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1- İDARENİN

Adı                                          : Germencik Belediye Başkanlığı
Adresi : Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 
                                                  Germencik/AYDIN
Telefonu                                 : 0 256 563 01 20
Faks Numarası                     : 0 256 563 14 72
Elektronik Posta Adresi    : [email protected]

2-İHALENİN

Yapılacağı Yer  : Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu
                             Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No: 16      
                                                  Germencik/AYDIN
Tarihi ve Saati : 14.01.2021 – 15.01.2021 günü Saati listede belirtilmiştir.
İhale Usulü  : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre Açık Teklif Usulü
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) ihalenin yapılacağı gün  saat: 12:30’ a kadar Yedieylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No: 16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yada 100.- TL  (YüzTürkLirası) ücret karşılığı aynı yerden satın  alınabilir. Saat 12:30’ dan sonra başvuru alınmayacak olup, ihaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları  zorunludur.                                 
                               

3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler
a) Gerçek Kişilerden;
          -Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgah belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
          -Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
          -Geçici teminata ilişkin belge
          -İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

b) Tüzel Kişilerden;
          -İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekaletname veya yetki belgesi
          -İmza sirküleri
          -Tebligat için adres beyanı
          -Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
          -Geçici teminata ilişkin belge
          -İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
          -Ticaret Sicil Gazetesi

c) Ortak Girişim Olması halinde;
         -Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi
          Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV, vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞA ÇIKARTILACAK AĞAÇ ÜSTÜ MAHSUL LİSTESİ

S.
NO
MAHALLE ADINEVİİŞİN SÜRESİBİR YILLIK KDV HARİÇ MUHAMMEN BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİH VE SAATİ
1GERMENCİK MAHALLELERİÇAM AĞACI
AĞAÇ ÜSTÜ MAHSUL SATIŞI (ÇAM FISTIĞI)
5 YIL17.650,002.647,5014.01.202113:30

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK DÜKKANLARIN LİSTESİ

S.
NO
TAŞINMAZIN ADRESİKULLANIM ŞEKLİYÜZ ÖLÇÜMÜ (m²)KİRA SÜRESİKDV HARİÇ (1) YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİ VE SAATİ
1Alangüllü Mah. Alangüllü Sk. No:89Dükkan58,003 Yıl2.040,00 183,60 14.01.202113:35
2Balatçık Mah. Balatçık Sk. No:352Dükkan110,003 Yıl7.800,00 702,00 14.01.202113:40
3Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:32/6Dükkan52,003 Yıl9.000,00 810,00 14.01.202113:45
4Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-03Dükkan16,003 Yıl3.600,00 324,00 14.01.202113:50
5Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-04Dükkan12,003 Yıl3.000,00 270,00 14.01.202113:55
6Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-06Dükkan16,003 Yıl3.600,00 324,00 14.01.202114:00
7Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-06/ADükkan12,003 Yıl3.000,00 270,00 14.01.202114:05
8Camikebir Mah. Kurtuluş Cad. No:70-80 Z-07Dükkan18,003 Yıl3.600,00 324,00 14.01.202114:10
9Camikebir Mah. Lozan Cad. No:32/4Dükkan30,003 Yıl8.400,00 756,00 14.01.202114:15
10Camikebir Mah. Lozan Cad. No:32/6Dükkan14,003 Yıl7.200,00 648,00 14.01.202114:20
11Camikebir Mah. Lozan Cad. No:32/7Dükkan20,003 Yıl10.200,00 918,00 14.01.202114:25
12Camikebir Mah. Lozan Cad. No:32/8Dükkan18,003 Yıl3.000,00 270,00 14.01.202114:30
13Camikebir Mah. Park Sk. No:2/2Dükkan12,003 Yıl4.200,00 378,00 14.01.202114:35
14Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:13/1Dükkan36,003 Yıl3.000,00 270,00 14.01.202114:40
15Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:13/2Dükkan18,003 Yıl2.220,00 199,80 14.01.202114:45
16Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:13/3Dükkan18,003 Yıl2.220,00 199,80 14.01.202114:50
17Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:13/4Dükkan18,003 Yıl2.220,00 199,80 14.01.202114:55
18Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:13/6Dükkan16,003 Yıl2.100,00 189,00 14.01.202115:00
19Çamköy Mah. Atatürk Cad. No:13/7Dükkan57,003 Yıl6.000,00 540,00 14.01.202115:05
20Dağkaraağaç Mah. Dağkaraağaç Sk. No:85/CDükkan70,003 Yıl3.600,00 324,00 14.01.202115:10
21Dağyeni Mah. Dağyeni Sk. No:221Dükkan110,003 Yıl15.840,00 1.425,60 14.01.202115:15
22Dampınar Mah. Dampınar Sk. No:45/1Dükkan100,003 Yıl10.200,00 918,00 14.01.202115:20
23Dampınar Mah. Dampınar Sk. No:95Dükkan55,003 Yıl3.000,00 270,00 14.01.202115:25
24Habibler Mah. Habibler Sk. No:25/CDükkan40,003 Yıl3.000,00 270,00 14.01.202115:30
25Hıdırbeyli Mah. Lozan (Zafer) Cad. No:86/P 03Dükkan15,003 Yıl1.800,00 162,00 14.01.202115:35
26Hıdırbeyli Mah. Lozan (Zafer) Cad. No:86/P 04Dükkan15,003 Yıl1.800,00 162,00 14.01.202115:40
27Hıdırbeyli Mah. Lozan Cad. Belediye Sıra Dükkanları No:1Dükkan62,003 Yıl7.800,00 702,00 14.01.202115:45
28Hıdırbeyli Mah. Lozan Cad. No:86Dükkan35,003 Yıl2.760,00 248,40 14.01.202115:50
29Hıdırbeyli Mah. Lozan Cad. No:88/CDükkan40,003 Yıl4.320,00 388,80 14.01.202115:55
30Karaağaçlı Mah. Cumhuriyet Meydanı No:8/ADükkan55,003 Yıl3.000,00 270,00 14.01.202116:00
31Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. 3. Küme No:1/ADükkan100,003 Yıl18.000,00 1.620,00 14.01.202116:05
32Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. 3. Küme No:3/ADükkan76,003 Yıl15.600,00 1.404,00 14.01.202116:10
33Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. 3. Küme No:4/ADükkan76,003 Yıl15.600,00 1.404,00 14.01.202116:15
34Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. 3. Küme No:5/ADükkan42,003 Yıl7.800,00 702,00 14.01.202116:20
35Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. 3. Küme No:6/ADükkan18,003 Yıl3.300,00 297,00 14.01.202116:25
36Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. 3. Küme No:7/ADükkan9,003 Yıl2.100,00 189,00 14.01.202116:30
37Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. 3. Küme No:9/ADükkan35,003 Yıl6.000,00 540,00 14.01.202116:35
38Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. 3. Küme No:10/ADükkan40,003 Yıl6.000,00 540,00 14.01.202116:40
39Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. 3. Küme No:11/ADükkan50,003 Yıl7.200,00 648,00 14.01.202116:45
40Mesudiye Mah. Küçük Sanayi Sit. 3. Küme No:13/ADükkan54,003 Yıl8.880,00 799,20 14.01.202116:50

AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ İHALE BİLGİLERİ

S.
NO
İŞİN TANIMIİŞİN SÜRESİBİR YILLIK KDV HARİÇ MUHAMMEN BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİH VE SAATİ
1Germencik Belediyesi Sınırları Dahilindeki Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması İşi3 YIL21.400,001.926,00 15.01.202113:30

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK DÜKKANLARIN LİSTESİ

S.
NO
TAŞINMAZIN ADRESİKULLANIM ŞEKLİYÜZ ÖLÇÜMÜ (m²)KİRA SÜRESİKDV HARİÇ (1) YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİ VE SAATİ
1Moralı Mah. 2. Nolu Sk. No:13Dükkan60,003 Yıl3.600,00 324,00 15.01.202113:35
2Mursallı Mah. Ege Cad. No:2/ADükkan60,003 Yıl5.400,00 486,00 15.01.202113:40
3Mursallı Mah. Ege Cad. No:4/ADükkan40,003 Yıl4.800,00 432,00 15.01.202113:45
4Mursallı Mah. Klise Sok. No:1/CDükkan16,003 Yıl2.760,00 248,40 15.01.202113:50
5Ortaklar Mah. 7 Eylül Cad. (Pazarkuran) No:145Dükkan300,003 Yıl8.400,00 756,00 15.01.202113:55
6Ortaklar Mah. Atatürk Cad. No:20/ADükkan70,003 Yıl15.000,00 1.350,00 15.01.202114:00
7Ortaklar Mah. Atatürk Cad. No:20/BDükkan14,003 Yıl6.000,00 540,00 15.01.202114:05
8Ortaklar Mah. Atatürk Cad. No:20/CDükkan14,003 Yıl6.000,00 540,00 15.01.202114:10
9Ortaklar Mah. Doktor Mahir Bey Cad. No:19/EDükkan12,003 Yıl5.400,00 486,00 15.01.202114:15
10Ortaklar Mah. Hürriyet Cad.  Çıkmaz Sk. No:50/BDükkan30,003 Yıl4.200,00 378,00 15.01.202114:20
11Ortaklar Mah. Hürriyet Cad.  Çıkmaz Sk. No:50/DDükkan20,003 Yıl3.000,00 270,00 15.01.202114:25
12Ortaklar Mah. Hürriyet Cad.  Çıkmaz Sk. No:50/EDükkan20,003 Yıl3.000,00 270,00 15.01.202114:30
13Ortaklar Mah. Hürriyet Cad.  Çıkmaz Sk. No:50/FDükkan20,003 Yıl3.000,00 270,00 15.01.202114:35
14Ortaklar Mah. Hürriyet Cad.  Çıkmaz Sk. No:50/GDükkan20,003 Yıl3.000,00 270,00 15.01.202114:40
15Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. No:52/B101Dükkan12,003 Yıl4.200,00 378,00 15.01.202114:45
16Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. No:52/B102Dükkan25,003 Yıl10.800,00 972,00 15.01.202114:50
17Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. No:52/B103Dükkan25,003 Yıl9.000,00 810,00 15.01.202114:55
18Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. No:52/B104Dükkan24,003 Yıl5.400,00 486,00 15.01.202115:00
19Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. No:52/B105Dükkan8,003 Yıl3.960,00 356,40 15.01.202115:05
20Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. No:52/B106Dükkan22,003 Yıl5.400,00 486,00 15.01.202115:10
21Ortaklar Mah. Hürriyet Cad. No:87Dükkan25,003 Yıl8.100,00 729,00 15.01.202115:15
22Ortaklar Mah. İstasyon Sk. No:13Dükkan35,003 Yıl6.240,00 561,60 15.01.202115:20
23Ortaklar Mah. İstasyon Sk. No:13/ADükkan28,003 Yıl5.400,00 486,00 15.01.202115:25
24Ortaklar Mah. İstasyon Sk. No:13/BDükkan26,003 Yıl4.800,00 432,00 15.01.202115:30
25Ortaklar Mah. İstasyon Sk. No:13/CDükkan28,003 Yıl5.400,00 486,00 15.01.202115:35
26Ortaklar Mah. İstasyon Sk. No:13/DDükkan24,003 Yıl4.800,00 432,00 15.01.202115:40
27Ortaklar Mah. İstasyon Sk. No:13/EDükkan20,003 Yıl4.800,00 432,00 15.01.202115:45
28Ortaklar Mah. Pazar Sk. No:2/ADükkan12,003 Yıl3.000,00 270,00 15.01.202115:50
29Ortaklar Mah. Pazar Sk. No:2/B Dükkan12,003 Yıl3.000,00 270,00 15.01.202115:55
30Ortaklar Mah. Sakarya Sk. No:2Dükkan30,003 Yıl6.600,00 594,00 15.01.202116:00
31Ortaklar Mah. Sakarya Sk. No:2/ADükkan15,003 Yıl4.800,00 432,00 15.01.202116:05
32Ortaklar Mah. Sakarya Sk. No:2/BDükkan15,003 Yıl4.800,00 432,00 15.01.202116:10
33Ortaklar Mah. Sakarya Sk. No:2/DDükkan15,003 Yıl4.800,00 432,00 15.01.202116:15
34Tekin Mah. Tekin Sk. No:95Dükkan22,003 Yıl2.400,00 216,00 15.01.202116:20
35Tekin Mah. Tekin Sk. No:95/ADükkan50,003 Yıl4.800,00 432,00 15.01.202116:25

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir